Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

LIFs forskningsenkät: Den negativa trenden för kliniska prövningar har inte vänt

Den nedåtgående trenden för kliniska prövningar i Sverige fortsätter, trots många uttalanden både från forskarvärlden och från politiska beslutsfattare om vikten av att vända utvecklingen. Det visar LIFs årliga FoU-enkät, som visar situationen till och med år 2011.

– Trenden som inneburit närmast en halvering av de kliniska prövningarna i Sverige sedan 2004 fortsätter, säger Anders Blanck, VD i LIF. Minskningen gäller oavsett vilken mätmetod man använder, och visar hur allvarlig situationen är.

– Ska man se något positivt så är det att minskningstakten har dämpats något sedan den förra mätningen, men det är en ganska klen tröst i sammanhanget. Speciellt med tanke på att vi det senaste året sett hur allt fler intressenter uppmärksammar problemet och vill göra något åt det. Nu genomförs många satsningar, men vi har inte sett en vändning än. Vi måste  snart se resultat. Både patienter och sjukvården som sådan förlorar om inte Sverige kan behålla den kliniska forskningen.

LIF har pekat ut åtgärder som vi tror skulle kunna innebära förändringar redan på relativt kort sikt. Ett konkret förslag är att redovisa klinisk forskning inom ramen för SKL:s och Socialstyrelsens Öppna jämförelser. Då blir det synligt vilka kliniker och landsting som tar sitt ansvar för det förbättringsarbete som en klinisk forskning innebär.

Övriga lämpliga åtgärder är att landstingens beställarnämnder måste ge sjukvården ett tydligt forskningsuppdrag, samt att även på andra sätt stärka kvalitetsdrivet förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården.

LIFs FoU-enkät bifogas som pdf till detta pressmeddelande. Den kan också laddas ned från förstasidan på www.lif.se

Kontakt
Anders Blanck, VD LIF
Tel 070-215 43 07

Aina Törnblom, forskningsansvarig LIF
Tel 070-250 46 40

Ämnen

Kategorier


Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 100 företag som medlemmar.

Kontakter

Erik Kjellin

Erik Kjellin

Presskontakt Presschef 073-934 92 89

Branschföreningen för forskande läkemedelsföretag

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 90 företag som medlemmar.

Lif – de forskande läkemedelsföretagen
Sveavägen 63
11892 Stockholm