Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Miljöinformation om läkemedel på FASS.se utvidgas

Världens första system för miljöinformation om läkemedel publicerar i dag information om 40 nya substanser. Det sker på Fass.se, som är den viktigaste informationskällan om läkemedel i Sverige, tillgänglig för både sjukvården och privatpersoner. De tillkommande läkemedlen är alla inom gruppen mot högt blodtryck. - Nu finns miljöinformation för drygt 130 produkter på Fass.se, säger Inger Näsman, ansvarig för miljöklassificeringen på Läkemedelsindustriföreningen, LIF. Vi arbetar nu vidare, läkemedelsgrupp för läkemedelsgrupp. I höst är vi klara med antidepressiva och blodfettssänkande medel, medel mot hosta och mot obstruktiva luftvägssjukdomar. - Vi tar det största grupperna först för att snabbt göra systemet så heltäckande som möjligt. Vi är rätt stolta över detta banbrytande arbete, som möter stort intresse i omvärlden, tillägger Inger Näsman. Klassificeringssystemet har tagits fram av i ett samarbete mellan LIF, Apoteket AB, Läkemedelsverket, Stockholms Läns Landsting och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Sammanlagt har genomgång hittills skett av närmare 200 läkemedelssubstanser, men många av dessa är gamla och saknar miljödata. Krav på miljödokumentation i samband med godkännande infördes först i slutet av 80-talet i USA och sen 1995 vid godkännanden i Europa. Miljöklassificeringen finns tillgänglig under respektive läkemedel på www.fass.se Så här fungerar miljöklassificeringen: länk till lif.se: http://www.lif.se/Branschinformation/miljo.asp Kontakt Inger Näsman, LIF Tel 0707-45 38 61 Bengt Matsson, ordf i LIFs miljökommitté Tel 070-575 7332

Ämnen


Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 100 företag som medlemmar.

Kontakter

Erik Kjellin

Erik Kjellin

Presskontakt Presschef 073-934 92 89

Branschföreningen för forskande läkemedelsföretag

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 90 företag som medlemmar.

Lif – de forskande läkemedelsföretagen
Sveavägen 63
11892 Stockholm