Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nu kan synskadade få läkemedelsinformation från Fass.se som punktskrift

Stockholm 2006-05-31 - Återigen är Fass.se först i världen, säger Per Manell, apotekare och chef för Fass-verksamheten vid Läkemedelsindustriföreningen LIF. - Genom vår nya tjänst med möjlighet att beställa produktinformation om läkemedel som punktskrift fullföljer vi vår strävan efter att alltid leverera korrekt, uppdaterad läkemedelsinformation till alla, i den form som passar just den enskilde användaren. Läkemedelsindustriföreningen, LIF, lanserade 2001 Läkemedelsportalen Fass.se. På denna tillhandahålls uppdaterad Läkemedelsinformation för såväl patienter, anhöriga och allmänhet som medarbetare i vården. Fass.se är en välbesökt sajt med över 4 miljoner besökare per månad. För läkemedelsindustrin är det viktigt att alla kan ta del av information om läkemedel. Sedan ett år kan man få informationen uppläst på Fass.se. Nu går LIF vidare och erbjuder punktskrift. Denna kan beställas på närmaste apotek, genom Apotekets kundtjänst eller hos läkemedelsföretagen. Sker beställningen före kl. 12 postas utskriften samma dag. Till att börja med kan man få bipacksedeln (det informationsblad som medföljer förpackningen) och texten i Patient-Fass i punktskrift. LIF planerar att tillhandahålla även Fass-texten och den s.k. produktresumén i punktskrift. Punktskriften är kostnadsfri för synskadade. Fass.se har redan från början kunnat användas av funktionshindrade. Med punktskrift kan även synskadade som inte kan eller vill använda en dator få tillgång till aktuell läkemedelsinformation. Den som inte behöver punktskrift men en större text än den som finns i bipacksedeln i läkemedelsförpackningen kan vända sig till ett apotek och be om utskrift i större stil. Har man tillgång till Internet kan man göra detta själv på Fass.se - Punkskrift kan beställas både för receptbelagda och receptfria läkemedel, påpekar Per Manell.. Lite längre fram kommer man att kunna beställa punktskrift redan när man skriver ut elektroniska recept i sjukvården. Ca 1500 personer läser punktskrift i Sverige. LIFs medlemsföretag främjar en riktig läkemedelsanvändning. Tillgång till aktuell läkemedelsinformation är viktig för att uppnå detta. Genom läkemedelsindustrins Fass-databas levereras läkemedelsinformation kostnadsfritt på Fass.se, till handdatorer, till mobiltelefoner, till sjukvårdens förskrivningssystem, till apoteken, till ambulanser, som uppläst text och nu alltså även som punktskrift. Kontakt: Per Manell, apotekare, chef för FASS-verksamheten Tel: 0705 – 900 300

Ämnen

Kontakter

Erik Kjellin

Erik Kjellin

Presskontakt Presschef 073-934 92 89

Branschföreningen för forskande läkemedelsföretag

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 90 företag som medlemmar.

Lif – de forskande läkemedelsföretagen
Sveavägen 63
11892 Stockholm