Gå direkt till innehåll
Järvaveckan har blivit en allt större och viktigare mötesplats för samhällsdebatt
Järvaveckan har blivit en allt större och viktigare mötesplats för samhällsdebatt

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Jämlika samhällen kräver hållbar hälsa – Lif på Järvaveckan

Vi kan inte tala om en hållbar utveckling av samhället utan att tala om hållbar hälsa, bland annat jämlik tillgång till vård och behandling oavsett ålder, bostadsort och socioekonomisk ställning. Vad behöver politiken göra och hur måste hälso- och sjukvården förändras för att alla ska kunna ha ett så friskt liv som möjligt? Lif håller ett seminarium på Järvaveckan den 2 juni.

Allas lika rätt till god hälsa och välbefinnande är grundläggande för en hållbar utveckling i samhället. Men idag styrs tillgången till kvalitativ hälso- och sjukvård av faktorer som bostadsort, ålder och inkomst. Medellivslängden påverkas av ens socioekonomiska status. Möjligheterna att ta hand om sin hälsa är inte lika för alla, exempelvis är psykisk ohälsa kopplat till arbetslöshet och låg inkomst.

Det är första gången Lif deltar på Järvaveckan och vi kommer dit med ett nylanserat hållbarhetsmanifest för den forskande läkemedelsbranschen där hållbar hälsa är en viktig del.

– Seminariet handlar om vilka förutsättningar som krävs för att minska ojämlikheten och skapa hållbar hälsa där alla är inkluderade, säger Lifs hållbarhetsexpert Bengt Mattson. God hälsa för alla är det av FN:s hållbarhetsmål där läkemedelsföretagen har störst möjligheter att göra skillnad och därför vill vi lyfta det under Järvaveckan.

– Hållbar hälsa handlar om att både den enskilda och samhället som helhet måste vara i fokus i arbetet med hållbar utveckling. Prevention, lika tillgång till vård och lika möjligheter till god hälsa oavsett vem man är kräver system- och individperspektiv. Hela samhället måste bidra: näringslivet, beslutsfattarna och människor själva. Parallellt måste andra hållbarhetsaspekter vägas in, exempelvis miljö, klimat och jämlikhet. Allt hänger ihop.

Tid & Plats, Järvaveckan:

2 juni kl. 13.30–14.15

Seminarietält 2


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 100 företag som medlemmar.

Kontakter

Erik Kjellin

Erik Kjellin

Presskontakt Presschef 073-934 92 89

Branschföreningen för forskande läkemedelsföretag

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 90 företag som medlemmar.

Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Sveavägen 63
11892 Stockholm