Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sjukvården och läkemedelsbranschen vill gemensamt förbättra vårdkvaliteten

Idag inleds projektet Q-diabetes på vårdcentraler i FyrBoDalregionen och Södra Bohuslän. Projektet är ett brett samarbete mellan offentliga och privata aktörer för att förbättra kvaliteten på diabetesvården.

- Idag finns det många verktyg för att förbättra och utveckla vården och vi vill uppmuntra till att de verkligen används. En god kvalitet på vård och uppföljning tjänar både patienter och samhälle på. Samtidigt kan utvecklingen av nya behandlingsmetoder fortsätta för morgondagens patienter berättar Ann Maliniak på LIF, branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen.

Q-diabetes är ett s.k. Pay for Perfomance-projekt där sjukvårdsenheterna får en extra ersättning om de jobbar enligt nationella riktlinjer och bestämda kvalitetskrav, samt uppnår på förhand uppsatta behandlingsmål. Fokus ligger på att kontinuerligt rapportera in vårdresultaten till Nationella Diabetesregistret. Med dessa metoder erhåller patienten den bästa vården, läkaren får en bättre återkoppling och i många fall minskar kostnaderna.

- Både behandlingsrekommendationer och kvalitetsregister glöms ofta bort i den dagliga vården eftersom det ofta innebär extra arbetsinsatser, berättar Ann Maliniak. Med vårt gemensamma projekt belönas vårdenheterna om de gör ett bra jobb och om de följer de krav som redan finns. Ersättningen betalas utöver de normala anslagen som en extra belöning. Förhoppningen att denna morot hjälper till att öka kvaliteten och att modellen, om den visar sig vara effektiv, kan användas brett inom vården.

Maximal ersättning som kan betalas ut är 50000 kronor per år och enhet.

Bakom projektet Q-diabetes står LIF, Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering, Sveriges kommuner och Landsting, Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, Läkemedelsverket samt Nationella Diabetesregistret. Projektet finansieras gemensamt av LIF och Näringsdepartementet.

Läs mer och följ projektet på www.q-diabetes.se

Kontakt:

Ann Maliniak, Projektledare LIF,tel. 070361 97 55
Claes Hegen, Chefsläkare Vänersborg, tel. 070810 74 31

Ämnen


Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 100 företag som medlemmar.

Kontakter

Erik Kjellin

Erik Kjellin

Presskontakt Presschef 073-934 92 89

Branschföreningen för forskande läkemedelsföretag

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 90 företag som medlemmar.

Lif – de forskande läkemedelsföretagen
Sveavägen 63
11892 Stockholm