Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Skatterättsnämnden ger LIF rätt

- ingen moms på kliniska prövningar som svenska företag utför på uppdrag av utländska företag Ett av Läkemedelsindustriföreningens, LIFs medlemsföretag har ansökt om förhandsbesked till Skatterättsnämnden för att få klarhet i om moms ska debiteras då ett utländskt företag ger ett svenskt företag uppdrag att genomföra en klinisk läkemedelsprövning i Sverige. Skatterättsnämnden har genom ett beslut taget 2006-06-28 gjort bedömningen att moms inte ska faktureras det utländska företaget och går då emot Skatteverkets tolkning i frågan. -LIF välkomnar Skatterättsnämndens beslut vilket gynnar den kliniska forskningen i Sverige, säger Richard Bergström, LIFs VD. Idag råder knivskarp konkurrens mellan länderna var företagen ska genomföra sina kliniska läkemedelsprövningar och om Sverige som ensamt EU-land skulle fakturera moms skulle det vara förödande för den svenska kliniska forskningen. Skatteverket gav den 14 december 2004 en s.k. styrsignal med uttalandet att samtliga de tjänster som utförs inom ramen för en klinisk läkemedelsprövning skall anses utgöra en enda tjänst och att om denna tjänst om den utförs åt en utländsk uppdragsgivare skall faktureras med svensk moms. LIF har ifrågasatt Skatteverkets ställningsställande och har därför via ett medlemsföretag drivit frågan till Skatterättsnämnden. Även om den uttagna momsen kan, på begäran av det utländska företaget, återfås retroaktivt genom en särskild ansöknings­process medför detta onödig administration och extra kostnader. Kontakt Karin Eriksson, LIF 0703 08 93 18

Ämnen

Kontakter

Erik Kjellin

Erik Kjellin

Presskontakt Presschef 073-934 92 89

Branschföreningen för forskande läkemedelsföretag

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 90 företag som medlemmar.

Lif – de forskande läkemedelsföretagen
Sveavägen 63
11892 Stockholm