Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Släng gamla FASS-böcker!

Gammal information om läkemedel är farlig för patienterna. Det pågår ständigt uppdateringar om hur ett läkemedel bör användas, vilka doseringar som är lämpliga, vilka biverkningar som upptäcks, vilka rekommendationerna är vid graviditet och amning – och i vilka fall man absolut inte skall använda ett visst läkemedel.

Denna viktiga information är färskvara.
Den är i själva verket så mycket färskvara att LIF, som ger ut Fass-boken och ansvarar för webbsidan Fass.se, sedan något år inte längre rekommenderar att läkare överhuvudtaget skall använda Fass-boken när de skriver ut recept. Boken är gammal redan när den kommer ut – det har skett viktiga ändringar sedan boken lämnades till tryck. Fass-boken finns kvar som generell lärobok enbart, bland annat för studenter. Vid förskrivning av läkemedel skall Fass.se användas, eller någon av alla de andra elektroniska former genom vilka Fass.se är tillgänglig. Den elektroniska versionen uppdateras ständigt. Där finns alla de senaste rönen, de senaste rekommendationerna. Informationen på Fass.se är kostnadsfri.

LIF har ingen exakt kunskap om i vilken grad gamla Fass-böcker fortfarande finns kvar ute i vården och eventuellt används i förskrivningsögonblicket. Men vi är medvetna om att det finns en sådan risk.

Därför genomför LIF just nu en annonskampanj i Läkartidningen och i Dagens Medicin där vi påpekar att patientsäkerheten riskeras av gamla Fass-böcker. LIF har skrivit brev till Socialstyrelsen för att uppmärksamma deras tillsynsenhet på problemet. Kopior har gått till Läkemedelsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Socialdepartementet samt Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Sedan 2008, när den sista fritt distribuerade versionen av Fass-boken skickades ut till landets läkare, har mer än 1700 ändringar gjorts vad gäller varningar och försiktighet, 850 ändringar har gjorts vad gäller dosering, 380 ändringar har gjorts vad gäller graviditet och amning. Listan kan göras längre.
En Fass 2008 har ingen plats i vården längre, och även den nyaste versionen av Fass-boken skall användas bara som generell lärobok, inte som hjälpmedel vid receptskrivning.

Kontakt:
Kristina von Sydow, Chef FASS
Tel 08-462 3700

Ämnen


Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 100 företag som medlemmar.

Kontakter

Erik Kjellin

Erik Kjellin

Presskontakt Presschef 073-934 92 89

Branschföreningen för forskande läkemedelsföretag

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 90 företag som medlemmar.

Lif – de forskande läkemedelsföretagen
Sveavägen 63
11892 Stockholm