Gå direkt till innehåll
Frida Lundmark, expert Life Science på Lif – de forskande läkemedelsföretagen
Frida Lundmark, expert Life Science på Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Pressmeddelande -

Svensk läkemedelsexport slår rekord

Nya siffror från SCB visar att den svenska exporten av läkemedel slår alla rekord. Bakom framgångarna står stora investeringar för ökad produktion, samtidigt som branschen tagit stora kliv framåt i den gröna omställningen.

Exporten av läkemedel ökade kraftigt under 2022. Sverige har exporterat läkemedel för 139,4 miljarder och läkemedelsexporten har därmed vuxit med 39,4 miljarder kronor jämfört med 2021. Det motsvarar en ökning med 39,4 procent.

– Det är imponerade att vi har en läkemedelsexport som går så bra. Under de kommande åren kommer utmaningarna vad gäller kroniska sjukdomar, cancer och en åldrande befolkning öka i många länder. Exportsiffrorna vittnar om att branschen bidrar till att skapa hälsa och bättre behandling för patienter över hela världen, säger Frida Lundmark, sakkunnig inom Life Science på Lif – de forskande läkemedelsföretagen.

Läkemedel blivit en allt viktigare svensk exportprodukt. Läkemedelsexporten har mer än fördubblats de senaste tio åren och står nu för 7 procent av den totala exporten.

– Läkemedelsexporten har stor betydelse för den svenska ekonomin och bidrar till både hälsa, välstånd och grön omställning. Branschen skapar jobb, stärker Sverige som kunskapsnation och bidrar med skatteintäkter när svenska läkemedelsföretag exporterar sina lösningar till hela världen, säger Frida Lundmark, sakkunnig inom Life Science på Lif – de forskande läkemedelsföretagen.

  Läkemedel är ett av få varuslag som bidrog starkt positivt till det svenska handelsnettot 2022. Skillnaden mellan export och import, det så kallade handelsnettot, visade under året ett underskott på minus 46 miljarder. Importen av läkemedel var på 66,1 miljarder, vilket innebär att läkemedelsbranschen under året visade ett överskott på 73,9 miljarder och påtagligt bidrog till Sveriges samlade BNP.

  – Exportsiffrorna visar att Life Science-sektorn är utgör ett styrkeområde för Sverige som är helt avgörande att behålla. Den internationella konkurrensen om Life Science-företagens investeringar hårdnar och länder globalt och i vår närhet har stora ambitioner. För att inte tappa mark bör ett permanent Life Science-kontor i Regeringskansliet inrättas med förstärkta resurser samt en konkret handlingsplan kopplad till en uppdaterad Life Science-strategi, säger Frida Lundmark, sakkunnig inom Life Science på Lif – de forskande läkemedelsföretagen.


  För frågor, kontakta:

  Erik Kjellin
  Presschef, Lif - de forskande läkemedelsföretagen
  073-934 92 89
  erik.kjellin@lif.se

   Ämnen


   Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 100 företag som medlemmar.

   Kontakter

   Erik Kjellin

   Erik Kjellin

   Presskontakt Presschef 073-934 92 89

   Branschföreningen för forskande läkemedelsföretag

   Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 90 företag som medlemmar.

   Lif – de forskande läkemedelsföretagen
   Sveavägen 63
   11892 Stockholm