Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

WHO-rapport om patent och tredje världens sjukdomar

Världshälsoorganisationen WHO har efter två års arbete publicerat rapporten från den kommission som utrett förhållandet mellan patentregler och möjligheterna att bekämpa tredje världens sjukdomar: Intellectual Property Rights, Innovation and Public Health (CIPIH). ”Rapporten är en bra grund att arbeta vidare på”, säger Richard Bergström, VD för Läkemedelsindustriföreningen, LIF. ”Det är en balanserad genomgång, och har en mängd förslag hur världssamfundet bör arbeta för att på en gång stimulera forskning i tredje världens sjukdomar, säkra tillgång till läkemedel till rimliga priser, och på bästa sätt stimulera till samarbete mellan industrin och offentliga institutioner, så kallade PPP:s (Public Private Partnerships).” ”Rapporten har förslag på viktiga områden, som att tullar och avgifter i utvecklingsländer inte får hindra tillgången till läkemedel, förslag på att förenkla och samordna reglerna för godkännanden av läkemedel, och den centrala kampen mot förfalskade och verkningslösa läkemedel”, fortsätter Bergström. ”Rapporten har även en mycket viktig diskussion om det speciella problemet att ett av de viktigaste hindren för hälso- och sjukvården i utvecklingsländer ligger i bristen på infrastruktur – en aldrig så väl fungerande lågpristillgång till goda läkemedel hjälper inte om inte läkare, provtagningar och uppföljning finns tillgänglig. Många läkemedel kräver dessutom fortfarande kylförvaring, eller har andra krav som idag är svåra att uppfylla i utvecklingsländer.” ”Systemet med tvångslicenser för export (Compulsory licensing), som ger länder rätten att när situationen är allvarlig gå runt patentsystem och licenstillverka nödvändiga läkemedel, infördes stegvis efter WTO-mötet i Doha 2001. Detta var ett framsteg, men metoden har hittills inte använts en enda gång. LIF ser trots detta tvångslicenser som en bra metod att arbeta vidare på, då den behåller incitamentet för den forskande läkemedelsindustrin att satsa på dyr och riskfylld forskning, samtidigt som den ger länder med ofta katastrofala hälsoproblem en väg att använda effektiva läkemedel.” ”Det är dock viktigt att ha perspektiv på patentfrågans roll för hälsoproblemen i tredje världen,” avslutar Richard Bergström, ”94 procent av läkemedlen på WHO:s Essential medicines list är sådana där patentet har gått ut. Därigenom finns tillgång till generiska kopior till lågt pris, så för den stora gruppen läkemedel är patenten inte problemet.” Kontakt: Richard Bergström, VD LIF Tel: 070 – 745 29 74 Länkar: CIPIH-rapporten finns på www.who.int

Ämnen

Kontakter

Erik Kjellin

Erik Kjellin

Presskontakt Presschef 073-934 92 89

Branschföreningen för forskande läkemedelsföretag

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 90 företag som medlemmar.

Lif – de forskande läkemedelsföretagen
Sveavägen 63
11892 Stockholm