Gå direkt till innehåll
Anders Blanck, vd Lif - de forskande läkemedelsföretagen
Anders Blanck, vd Lif - de forskande läkemedelsföretagen

Pressmeddelande -

WTO-beslut äventyrar medicinsk forskning

Beslutet av världshandelsorganisationen WTO att delvis upphäva immateriella rättigheter på vacciner mot covid-19 är djupt olyckligt. Det är tack vare patentskydd som det i dag finns vacciner mot sjukdomen. Beslutet riskerar att få mycket allvarliga konsekvenser för investeringar i medicinsk forskning.

WTO:s beslut att godkänna undantag i TRIPS för covid-19 vacciner är mycket olyckligt och skickar helt fel signaler som kan äventyra framtida forskning och utveckling.

– Ett fungerande system för patent och andra immateriella rättigheter är en grundpelare för all medicinsk forskning och utveckling. Det skapar långsiktiga och förutsägbara villkor och drivkrafter för innovation, och är en förutsättning för att företag ska våga investera i framtida behandlingar. Det är beklagligt utifrån ett svenskt och ett EU-perspektiv att detta nu inte upprätthålls, säger Karolina Rondahl, sakkunnig i IP-frågor, Lif.

Anders Blanck, vd Lif, påminner om att vaccination mot covid-19 kunde inledas inom ett år från utbrottet av coronapandemin. Det var resultatet av en bedrift utan motstycke av den forskande läkemedelsindustrin, i nära samverkan med akademin och med myndigheter. Men det var även resultatet av mångåriga forskningsinvesteringar inom exempelvis mMRA-teknik. Dessa investeringar hade aldrig kommit till stånd utan ett förutsägbart immaterialrättsligt system.

– Utan patentskydd och immateriella rättigheter hade vi inte varit där vi är i dag, med smittspridningen till stor del under kontroll. Ett försämrat patentskydd för vacciner mot covid-19 skickar en tydlig signal till de forskande läkemedelsföretagen och till investerare att det är riskabelt att investera i läkemedel och vacciner. Det är en effekt som världens länder inte vill se vid en framtida liknande global hälsokris, säger Anders Blanck.

Den globala produktionen av covid-vacciner har skalats upp mycket snabbt. I dag har 13,9 miljarder doser producerats. Patentskydd har gjort att vaccinföretagen kunnat teckna fler än 380 frivilliga partnerskap för att snabbt öka produktionskapaciteten. Det är inte patentskydd eller tillgång till vaccindoser som utgör ett problem, utan olika handelshinder, distribution samt ovilja till vaccination.

Ämnen

Kategorier


Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 100 företag som medlemmar.

Kontakter

Erik Kjellin

Erik Kjellin

Presskontakt Presschef 073-934 92 89

Branschföreningen för forskande läkemedelsföretag

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgången till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Lif har närmare 90 företag som medlemmar.

Lif – de forskande läkemedelsföretagen
Sveavägen 63
11892 Stockholm