Gå direkt till innehåll
Fostertestet NIPT firar 10 år i Sverige. Detta uppmärksammas av Life Genomics som arbetat med NIPT sedan 2014.
Fostertestet NIPT firar 10 år i Sverige. Detta uppmärksammas av Life Genomics som arbetat med NIPT sedan 2014.

Pressmeddelande -

10 år i Sverige med NIPT

Life Genomics firar tio år av framgångsrikt arbete inom NIPT (non-invasive prenatal testing). Fostertestet NIPT introducerades i Sverige 2014 och revolutionerade möjligheterna att hitta de vanligaste kromosomavvikelserna hos foster på ett riskfritt och tillförlitligt sätt. Genom att identifiera avvikelser som Downs, Edwards och Pataus syndrom i ett tidigt skede, har NIPT blivit ett viktigt verktyg som hjälper blivande föräldrar fatta informerade beslut avseende sin graviditet.

Life Genomics är det största privata NIPT-laboratoriet i Norden. Sedan starten 2014 har flera tiotusentals gravida kvinnor förlitat sig på Göteborgsföretaget för att via sin vårdgivare få klarhet och vägledning under sin graviditet. Testet ger ett svar som i normala fall minskar den oro som gravida känner. Många uppskattar även det kostnadsfria tillvalet att få veta fostrets kön; om man väntar en pojke eller flicka.

”Vi är otroligt stolta att vara en del av så många graviditeter. Vårt mål är att erbjuda samarbetande kliniker det bästa möjliga NIPT-testet. Tillsammans ger vi blivande föräldrar tidig och tillförlitlig information som oftast ger en känsla av lugn och trygghet inför livets kanske viktigaste händelse" - säger Göran Jacobsson, VD på Life Genomics.

Till skillnad från fostertestet KUB, som fortfarande används brett inom svensk sjukvård, ger NIPT cirka 70 gånger färre falska provsvar. Detta leder till att färre invasiva tester behöver göras i onödan.

"Största fördelen med NIPT är att det minskar behovet av invasiv fosterdiagnostik på gravida kvinnor, som är förenat med viss risk för missfall." - säger Eva Arkblad, laboratoriechef på Life Genomics.

I takt med att nya enklare tekniker introduceras, finns det också stor skillnad mellan olika NIPT som erbjuds. Testet som Life Genomics erbjuder, Harmony NIPT, ger 12 gånger färre falska provsvar jämfört mot vissa andra NIPT-tester på marknaden.

”Vi känner oss trygga och stolta i att erbjuda samarbetande kliniker en NIPT-analys som håller högsta nivå av känslighet och specificitet för att blivande föräldrar skall känna tillit till det provsvar de får." - säger Eva Arkblad.

Life Genomics är sedan flera år ackrediterat av Swedac för analys av trisomi 21 (Downs syndrom), trisomi 18 (Edwards syndrom) och trisomi 13 (Pataus syndrom) med Harmony NIPT. Från och med i år täcker även ackrediteringen analys för könskromosomavvikelser och mikrodeletion 22q11 (DiGeorge syndrom). Ackrediteringen kan ses som en kvalitetsstämpel att metoden och analysen utförs professionellt och håller hög nivå av noggrannhet och spårbarhet. Den höga kvaliteten uppskattas bland samarbetande klinikerna, och idag tar Life Genomics laboratorium i Göteborg emot blodprover från 115 kliniker i Norden.

Life Genomics förbättrar kontinuerligt förutsättningarna för en trygg graviditet och bästa möjliga vård. Senast under 2023 har Life Genomics infört ett nytt säkert system för hantering av patientdata. Blivande föräldrar hittar information om NIPT på Fostertest.se. De kan även hitta kliniker i sin närhet där de kan boka tid för Harmony NIPT.

Ämnen

Kategorier


Life Genomics grundades 2014 för att utveckla erbjudanden av genetiska tester till sjukvården och allmänheten. Kärnverksamheten drivs från ett modernt och ackrediterat kliniskt laboratorium i centrala Göteborg.

Kontakter

Göran Jacobsson

Göran Jacobsson

Presskontakt VD 0708112152

Nordens ledande privatägda kliniska laboratorium

Life Genomics grundades 2014 för att utveckla erbjudanden av genetiska tester till sjukvården och allmänheten. Kärnverksamheten drivs från ett modernt och ackrediterat kliniskt laboratorium i centrala Göteborg.