Gå direkt till innehåll
Endometrios är en ledande orsak till smärta bland kvinnor i fertil ålder.
Endometrios är en ledande orsak till smärta bland kvinnor i fertil ålder.

Pressmeddelande -

Life Genomics lanserar Ziwig Endotest® - Ett salivtest för endometrios

Med det banbrytande Ziwig Endotest® är det nu möjligt att diagnosticera endometrios snabbt, säkert och med stor noggrannhet. Först ut att erbjuda Ziwig Endotest till patienter i Sverige är C-Medical Fertilitet GynHälsan och C-Medical Gynekologi StudentGyn/GynHälsan i Uppsala.

Provtagning sker i form av ett enkelt salivprov. Provet tas inne hos en ansluten klinik, och skickas till Life Genomics som ombesörjer analys via det franska företaget Ziwig. Svaret kommer efter cirka tre veckor och meddelas av läkare som även diskuterar eventuell uppföljning.

Endometrios drabbar var tionde kvinna i fertil ålder. Det är en av de vanligaste gynekologiska sjukdomarna. I Sverige uppskattas 250 000 kvinnor vara drabbade. Endometrios kännetecknas av att livmoderslemhinnan hamnar utanför livmodern, exempelvis runt äggstockar, äggledare, tarm och urinblåsa. Sjukdomens utveckling och symtom beror på hormonnivåer och förknippas med en inflammatorisk process.

Symtomen vid endometrios, såsom svår menstruationssmärta, magsmärtor och trötthet, är ospecifika. Detta leder till att genomsnittstiden för att få en diagnos idag ligger på ca åtta år. Samtidigt är det viktigt att sätta in behandling så tidigt som möjligt vid misstanke av endometrios. Detta för att lindra sjukdomsutvecklingen och förebygga uppkomsten av kronisk smärta.

Tack vare Ziwig Endotest finns nu möjligheten att få ett snabbt svar vid misstanke av endometrios. Ziwig Endotest bygger på analys av utvalda mikroRNA-molekyler. Testet har validerats av 15 franska centra specialiserade på endometrios och har mycket hög tillförlitlighet (sensitivitet >95%, specificitet >95%).

”Vi ser fram emot att kunna erbjuda testet till våra patienter inom allmängynekologin men också på fertilitetssidan. Med testets höga sensitivitet och specificitet hoppas vi kunna ställa diagnos tidigt och på så sätt förebygga spridning av endometriosen, ge bra symtomlindring samt också för att kunna optimera behandlingen vid infertilitet
- Helena Åkerud, ansvarig läkare vid C-Medical Fertilitet och C-Medical Gynekologi.

Klinikerna som är först ut att erbjuda testet är C-Medical Fertilitet GynHälsan i Uppsala, C-Medical Gynekologi GynHälsan i Uppsala och C-Medical Gynekologi StudentGyn i Uppsala. Alla kliniker som erbjuder Ziwig Endotest kan enkelt hittas på endotest.se.

Life Genomics är ett företag från Göteborg som erbjuder genetiska tester till privata kliniker och offentlig sjukvård. På eget laboratorium utförs analys av Harmony NIPT samt PCR-relaterade analyser av covid-19 och prostatacancer. Vad gäller Ziwig Endotest skickas prover till Frankrike för analys.

Ziwig är ett franskt företag vars ambition är att förbättra kvinnors hälsa genom ett holistiskt synsätt och utveckling av innovativa och effektiva diagnostiska och prognostiska verktyg. Ziwig samarbetar med medicinska experter och ingenjörer specialiserade på banbrytande teknologier såsom artificiell intelligens (AI) och nästa generations sekvensering (NGS). Ziwig Endotest är det första testet Ziwig introducerar, i syfte att erbjuda kvinnor med misstänkt endometrios en snabb och säker diagnos.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Life Genomics grundades 2014 som avknoppning från TATAA Biocenter, för att utveckla erbjudanden av genetiska tester till sjukvården och allmänheten.
Life Genomics är ett privatägt och modernt ackrediterat kliniskt laboratorium som ligger vid Odinsplatsen i Göteborg.

  Kontakter

  Göran Jacobsson

  Göran Jacobsson

  Presskontakt VD 0708112152

  Nordens ledande privatägda kliniska laboratorium

  Life Genomics grundades 2014 för att utveckla erbjudanden av genetiska tester till privata kliniker och offentlig sjukvård. Kärnverksamheten drivs från ett modernt och ackrediterat kliniskt laboratorium i centrala Göteborg.