Nyhet -

Terapi med 12-stegsprogrammet som grund = Schematerapi = SANT?

Under begreppet "scheman" beskrivs hur vi beter oss i olika situationer grundat på vad vi under vår uppväxt lärt in om oss själva och omgivningen. I schematerapin tas också hänsyn till de strategier som vi valt till följd av våra uppväxtförhållanden. När vi inte fått våra behov tillfredsställda under uppväxten så utvecklas dysfunktionella scheman som kan ge negativa livsmönster som upprepas genom livet. Ett av de scheman som finns med bland de som identifierats handlar om beroende...

Vi ser tydligt att det arbete som genomförs på många behandlingshem och som görs i enlighet med det väl beprövade 12-stegsprogrammet som beskrivs i Anonyma Alkoholisters ”Stora Bok” faktiskt kan gå under begreppet schematerapi. Lifecap har sedan 2005 utbildat terapeuter i fördjupat 12-stegsarbete. Många av terapeuterna arbetar enligt 12-stegsprogrammets struktur för att hjälpa sina klienter lösa problem som drabbar de flesta av oss under en livstid, men utan att nämna 12-stegsprogrammet eftersom detta av många kopplas så starkt till missbruk och beroende.

För att kartlägga hur problematiska scheman ser ut används formulär som har samma syfte som en de listor som används vid arbete med den grundläggande inventering som genomförs i 12-stegsprogrammets fjärde steg. På Lifecaps fördjupningsutbildningar med inriktning 12-stegs/beroende och medberoendeterapeut används listor för att inventera hur det har sett ut tidigare i livet, parallellt studerar vi situationer som är problematiska idag.

Under processträffen som genomfördes i Lifecaps regi vecka 21 anlände en grupp blivande terapeuter med långa listor, listor som ingår i den omfattande inventering som utgör 12-stegsprogrammets fjärde steg. Under den här träffen jobbades det hårt i känslomässiga processer, fjärdestegsinventeringen sammanställs i det femte steget som resulterar i en sammanfattning av det som vi uppfattar som våra tillkortakommanden. Det underliggande syftet är att vi ska sluta fred med oss själva. När vi accepterat oss själva fullt ut, blir det svårt att strida med andra...

Schematerapi, som utvecklats av psykologen och forskaren Dr. Jeffrey Young, brukar sägas vara en vidareutveckling av Kognitiv beteendeterapi (KBT). När traditionell KBT inte fungerade för personer med djupare personlighets- och relationsproblematik integrerade Young ingredienser av anknytningsteori, gestaltterapi och psykodynamisk terapi i KBT:n och döpte det nya arbetssättet Schematerapi. Vi på Lifecap ser tydligt parallellerna med 12-stegsprogrammets arbetssätt. De tydligaste skillnaderna utgörs av att benämningarna är olika, men när vi väl har fått till stånd en ”ordbok” så klarnar det för deltagarna. Det är intressant att iaktta hur självklart och naturligt arbetssättet i schematerapin är för de kursdeltagare som själva har ett förflutet i missbruk och beroende och som använder 12-stegsprogrammet i sitt eget arbete med sig själva.

Lifecaps utbildning till 12-stegsterapeut med schematerapeutisk inriktning genomförs med Madeleine Swartz som lärare. Madeleine är nykter alkoholist sedan tjugo år och hon gick själv sin utbildning till Dipl. Beroendeterapeut på Lifecap under åren 2006-2008. Madeleine har sedan dess specialiserat sig på medberoendeproblematik och är numera verksam på Livereds gård där även den här veckans utbildning genomförs.  

Relaterade länkar

Ämnen

 • Livsstil

Kategorier

 • livered
 • kognitiv terapi
 • kbt
 • terapeututbildningar
 • 12-steg
 • 12-stegsprogrammet
 • schematerapi
 • lifecap
 • medberoende

Regioner

 • Stockholm

Presskontakt

Gaya Pienitzka

Presskontakt Vd, terapeut, författare 08-54595947