Pressmeddelande -

ADHD, utmattning, depression, ångest, missbruk - det kan vara högkänslighet (HSP)

Lifecap lanserar en kurs om högkänslighet i samarbete med Åsa Nilsson, Leg. Sjuksjöerska och Dipl. Energiterapeut. Åsa möter kontinuerligt klienter som fått felaktiga diagnoser på grund av bristande kunskap om högkänslighet (Highly Sensitive Person - HSP). Högkänsliga personer har ett nervsystem som är känsligare än hos genomsnittet. De lägger märke till subtila detaljer i omgivningen och bearbetar dem på djupet. På grund av sin känslighet blir de lätt överstimulerade, vilket ofta leder till olika symtom såsom stress, oro, ångest, utbrändhet, depression med flera. Om en högkänslig inte hittar ett fungerande förhålningssätt till sin känslighet är risken stor att antingen receptbelagda mediciner, alkohol eller andra droger tas till för att lugna en överbelastad kropp. Brist på kunskap om högkänslighet leder alltså till feldiagnoser och psykisk ohälsa.

Med kunskap, acceptans, och en anpassad livsstil kan merparten av problemen och diagnoserna som drabbar högkänsliga elimineras. Enligt Åsa ser många inom sjukvården högkänsligheten som någonting som behöver rättas till, fastän högkänslighet i själva verket är en resurs när den värnas och tillvaratas. Åsa menar att det är av avgörande betydelse för högkänsliga hjälpsökande att de möts av sjukvårdspersonal eller terapeuter som har kunskap om högkänslighet, för att undvika felaktig medicinering av åkommor som i själva verket är symtom på en underliggande högkänslighet. Åsa är själv högkänslig och medicinerade under flera år på grund av ångestproblematik. Hon är nu medicinfri sedan flera år och är verksam som terapeut i Norrtälje.

Relaterade länkar

Ämnen

 • Vuxenutbildning

Kategorier

 • web-kurs
 • e-terapi
 • åsa nilsson
 • hsp
 • depression
 • bipolär
 • adhd
 • highly sensitive person
 • högkänslig
 • gaya
 • lifecap
 • terapi
 • ångest

Regioner

 • Stockholm

Lifecap "Hjälper människor att hjälpa sig själva till ett bättre mående". Det sker via E-terapi, WEB-kurser samt kognitiva (KBT) coach- och terapeututbildningar.

Lifecap AB, Vändviksvägen 7, 760 49  HERRÄNG

https://www.lifecap.se 

https://app.coursio.com/store/lifecap

Kontakter

Gaya Pienitzka

Presskontakt Vd, terapeut, författare 08-54595947

Relaterat innehåll