Gå direkt till innehåll
Ligna Energys styrelse. Övre raden: nytillkomna ledamöter Ulf Troedsson, Mari Broman, Magnus Wikström. Nedre raden: Hans Hentzell, Magnus Berggren, Mattias Josephson, Leif Ljungqvist
Ligna Energys styrelse. Övre raden: nytillkomna ledamöter Ulf Troedsson, Mari Broman, Magnus Wikström. Nedre raden: Hans Hentzell, Magnus Berggren, Mattias Josephson, Leif Ljungqvist

Pressmeddelande -

Ligna Energy utökar styrelsen för en grön energilagringsresa

Ligna Energy AB gör sig redo för en ljus framtid. Världens energisystem behöver nya lösningar för att lagra energi, drivet av elektrifiering och omställningen till förnybara energislag som sol och vind. Dessa lager måste vara säkra, miljövänliga och skalbara för att kunna hantera kundkrav och tillväxtbehov. Ligna Energy har en lösning som fyller detta behov.

”Ligna är ännu ett litet bolag men med en stor vision och lösning. Det är viktigt för oss att ha en aktiv, kunnig och erfaren styrelse som kan bidra” säger Hans Hentzell, styrelseordförande i Ligna Energy.

Ligna stakar ut planerna för tillväxt mot massproduktion av battericeller och batteripackar. Detta medför att bland annat att driva produktutveckling, marknadsföring och produktionsuppskalning. För detta krävs ett bra nätverk av partners och investerare som tror på bolagets produktlösning och förmåga. I linje med detta har bolagets styrelse nu utökats med tre nya och spännande medlemmar:

Mari Broman: Har bred och mångårig erfarenhet från ledande befattningar och styrelseuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn, senast som vice VD för Riksbyggen och tidigare biträdande stadsdirektör i Göteborg. Hon är idag bland annat styrelseordförande för IQ Samhällsbyggnad som är en medlemsorganisation för forskning och innovation inom samhällsbyggnadssektorn och styrelseledamot i byggkoncernen Serneke. Marie har en lång bakgrund från arbetet med miljö- och hållbarhet.

Ulf Troedsson: Som tidigare VD och koncernchef för Siemens Norden och Baltikum har Ulf stor insyn och kunskap i Energi och Industrisektorn. Är idag vd och ägare av Ojnveden AB samt ledamot och vice ordförande i Skandias fullmäktige. Vidare är han executive advisor för Vargas Holding AB och Liquid wind AB. Han är styrelseledamot i Vätgas Sverige och aktiv i projekt inom Ingenjörs Vetenskaps Akademin (IVA) samt arbetar som mentor.

Magnus Wikström: Har mer än 15 års erfarenhet som senior ledare i den globala skogs och förpackningsindustrin. Med ledarskap och ansvar för R&D, innovation, företagsutveckling och investeringsplanering. Utöver detta företagsledande roller inom området företagsförvärv och bolagsutveckling av små och medelstora företag.

”Vi har nu en bra mix av personer i styrelsen, som täcker viktiga marknadssegment samt olika delar i värdekedjan som är relevanta för vår produkt” menar bolagets VD Peter Ringstad

Om Ligna Energy: Företaget bildades 2017 för att utveckla batterier baserade på förnyelsebara och kostnadseffektiva råvaror från skogen. Den unika materialteknologin kommer från mångårig forskning vid Laboratoriet för Organisk Elektronik, Linköpings Universitet. Produktutvecklingen har nu kommit så långt att Ligna tillverkar och testar cylindriska biobattericeller i Norrköping. Den fortsatta materialförbättringen drivs vidare i samarbete mellan Ligna Energy och Linköpings Universitet. Målet för Ligna Energy är att ta fram batterier för storskalig lagring av elektrisk energi, för att möjliggöra övergången till förnyelsebar energiförsörjning. Enligt Peter Ringstad, VD för Ligna Energy, så är applikationsspecifika demonstratorer och produktionsuppskalning viktiga steg i företagets plan för att kunna leverera till de första kunderna. För detta söker Ligna investerarkapital i en aktieemission på 10 Mkr.

Relaterade länkar

Ämnen


Ligna Energy AB utvecklar batterier för stationär energilagring, baserade på förnyelsebara och kostnadseffektiva råvaror från skogen. Den unika materialteknologin kommer från mångårig unik forskning vid Laboratoriet för Organisk Elektronik, Linköpings Universitet. Målet för Ligna Energy är att ta fram batterier för storskalig lagring av elektrisk energi, för att möjliggöra övergången till förnyelsebar energiförsörjning för planeten.

Kontakter

Peter Ringstad

Peter Ringstad

Presskontakt CEO
John Söderström

John Söderström

Presskontakt Marknads- och säljansvarig

Ligna Energy - Banbrytande energiteknik från skogen.

Ligna Energy grundades 2017 i Norrköping med visionen att alla på jorden ska ha tillgång till grön energi. Med hjälp av världsunik forskning vid Laboratoriet för Organisk Elektronik, Linköpings Universitet, har bolaget utvecklat grön och säker energilagring med hållbara material och innovativa produktionsmetoder.

Ligna Energy AB
Laxholmstorget 3
60221 Norrköping
Sweden