Nyhet -

Lika Unika-debatt i Almedalen: "Det behövs tydligare lagstiftning"

Visby 5 juli 2011, Hörselskadades Riksförbund om debatten: - Det behövs en rättighetslagstiftning om vi ska få kommuner och landsting att leva upp till FN-konventionen för rättig­heter för personer med funktionsnedsättning. I dag sätts ofta det kommunala självstyret över lagen. Det sade Jan-Peter Strömgren, ordförande för Lika Unika, vid en paneldebatt på tisdagen i Almedalen, under ledning av Alexandra Pascalidou. Han konstaterade att de största problemen är bristande tillgänglighet, utbredd diskriminering samt att lagen tolkas olika i olika delar av landet: - Vi har inte en hälso- och sjukvårdslag - vi har 21 stycken, en för varje landsting. Johan Calltorp, professor i sjukvårdsorganisation vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, konstaterade att Sverige är det enda land i Norden som saknar en patienträttighetslag, vilket får oanade ekonomiska konsekvenser: - Ett starkare skyddsnät är bra för produktiviteten i ett land. Lennart Axelsson (S) ledamot i riksdagens socialutskott, framhöll vikten av att få en diskrimineringslag mot bristande tillgänglighet: - Det finns majoritet för det i riksdagen, ändå har vi inte lyckats få en sådan lag än. Det är inte bra. Han höll med Lika Unika om att det krävs skarpare lagstiftning: - Kommuner och landsting kan inte skylla på det kommunala självstyret. Ibland måste vi i riksdagen sätta ner foten och säga: Så här kan vi inte ha det! Mats Eriksson, ordförande i sjukvårdsdelegationen (M) i Sveriges Kommuner och Landsting, medgav att funktionsnedsattas situation måste tas på större allvar av kommuner och landsting: - Utanförskap är dyrt, inte bara för samhällsekonomin, utan framför allt när det gäller mänskliga värden. www.hrf.se

Ämnen

  • Mänskliga rättigheter

Kategorier

  • mänskliga rättigheter
  • diskrimineringslagstiftning
  • tillgänglighet
  • rehabilitering

Kontakter

Lotta Sondell

Presskontakt Federationssekreterare Ledande tjänsteman 070-768 28 78

Relaterade event