Pressmeddelande -

Kommmunala rättigheter eller mänskliga rättigheter? Ingen tar notan!

Är det kommunala självstyret starkare än lagen? FN-konventionen för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning sätts ur spel p.g.a. revirtänk mellan staten, landstingen och kommunerna. Att få rätt habilitering och rehabilitering ger fler chansen till arbete, med full arbetsförmåga. Alla har rätten att vakna upp till något!

God rehabilitering, att snabbt och enkelt få hjälpmedel samt tillgänglighet är saker som är avgörande för många personers möjlighet till att få en chans på arbetsmarknaden eller till en fullgod sysselsättning.

Idag ser det väldigt olika ut i landet och många får inte sina rättigheter tillgodosedda pga. tolkningsföreträdet hos landsting och kommuner när det gäller Hälso- och sjukvårdslagen. Eller p.g.a. ett revirpinkeri mellan olika instanser.

De missar att Sverige 2008 ratificerat FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Samt att en livsviktig och avgörande investering i människors liv - också är lönsam för samhällets hälsa.

Plats: Högskolan på Gotland B23

Datum: Tisdag den 5 juli 2011 kl. 13.00-14.30

Lika Unika debatterar, här är panelen:  • Johan Calltorp, professor i sjukvårdsorganisation vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap
  • Mats Eriksson, ordförande i sjukvårdsdelegationen (M), SKL
  • Lennart Axelsson (S) ledamot i riksdagens Socialutskott
  • Kerstin Jansson, utredare, Diskrimineringsombudsmannen
  • Jan-Peter Strömgren, ordförande, Lika UnikaDebatten leds av Alexandra Pascalidou.

Ämnen

 • Mänskliga rättigheter

Kategorier

 • samhällsekonomi
 • almedalen
 • funktionshinderspolitik
 • mänskliga rättigheter

Lika Unika, federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

En ny samarbetsorganisation inom funktionshindersrörelsen som verkar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lika Unika har två ledamöter i Regeringens Handikappdelegation.

Mer information www..likaunika.org

Medlemsförbund: Förbundet för Sveriges Dövblinda (FSDB), Hörselskadades Riksförbund (HRF), Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdom (RBU), Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) och Synskadades Riksförbund (SRF). www.likaunika.org

Kontakter

Lotta Sondell

Presskontakt Federationssekreterare Ledande tjänsteman 070-768 28 78

Relaterat innehåll

Relaterade event