Gå direkt till innehåll
Sök medel till ditt forskningsprojekt genom Leif Blomkvist Forskningsstiftelse

Nyhet -

Sök medel till ditt forskningsprojekt genom Leif Blomkvist Forskningsstiftelse

Det är hög tid att söka medel för ditt forskningsprojekt eller idé som du vill utveckla för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Under 2018 lägger Leif Blomkvist Forskningsstiftelse fokus på ekonomisk hållbarhet. Årets första ansökningsperiod löper ut den 30 april.

Att de byggnader och den arkitektur vi skapar inte ska sli­ta på våra naturresurser eller människan kan låta självklart, men det är inte alltid så enkelt. Det krävs kunskap, djärva idéer och tydliga visioner för att driva denna, till synes självklara fråga. Stiftelsen uppmanar därför fler att tänka kring ämnen som bidrar med kunskap inom ämnen som cirkulär design, delningsekono­mi, återbruk och cirkulära samhällen.     

- Vi lämnar ett år fullt av intressanta projekt och stipendiater bakom oss. Det har varit otroligt givande att följa dem och se hur projekten kunnat lyftas ytterligare genom stiftelsens anslag. Samtidigt blickar vi nu framåt och ser fram emot en uppsjö av nytänkande idéer som bidrar till hållbar samhällsutveckling kopplat till ekonomisk hållbarhet, säger stiftelsens grundare och ordförande Leif Blomkvist.

Ett framgångsrikt första år

Leif Blomkvist Forskningsstiftelse sjösattes under tidigt 2017. Det är en helt ny stiftelse som arbetar för att främja en hållbar och demokratisk samhällsutveckling. Totalt fyra projekt tilldelades under året medel. Karl Persson de Fine Licht, statsvetare, fil dr vid RISE/Chalmers arbetar med projektet ”Projekt Arkilog – arkitektfirmor och medborgardialog” som var ett av dem.

- Med hjälp av de medel Leif Blomkvist Forskningsstiftelse tilldelat oss har vi kunnat dra igång arbetet genom att göra vetenskapliga översikter över hur arkitektfirmor bedriver dialogarbete. Just nu har vi börjat följa en väldigt spännande dialogprocess som bedrivs av Fjällbacka. Det är en process vi kommer följa genom intervjuer med centrala personer på bland annat Liljewall för att förstå hur de jobbar – men vi kommer även att dyka djupare ned i den relaterande forskning som berör dessa typer av processer, berättar Karl.

2017 års stipendiater

”Evidensbaserad stadsutveckling – mot bättre vetande”.

Joakim Forsemalm, fil dr, docent i etnologi, fil kand kulturgeografi, Radar arkitektur och planering tillsammans med fil dr i pedagogik och fil kand i psykologi Magnus Johansson, Malmö högskola. Projektet har pågått under hösten 2017 och under första kvartalet 2018. Ansökt och beviljade medel: 256 000 kr. Läs mer om projektet i intervjun: http://www.liljewall.se/evidensbaserad-stadsutveckling

”Projekt Arkilog – arkitektfirmor och medborgardialog”.

Karl Persson de Fine Licht – statsvetare, fil dr vid RISE/Chalmers och Stefan Molnar – doktorand, Teknikens ekonomi och organisation inom samhällsbyggnad vid Chalmers tekniska högskola. Projektet bygger på samverkan med ett eller flera utvalda projekt inom Liljewall och startades under november 2017, för att färdigställas under våren 2018. Ansökt och beviljade medel: 250 000 kronor.

"Arkitekt Elsa Sundling – sökandet efter en bortglömd pionjär”

Arkitekt Frida Svensson kommer vidareutveckla sitt examensarbete som genomförts på Chalmers Arkitektur inom studien History & Theory. För att synliggöra materialet om den bortglömda och för Arkitektursverige ouppmärksammade arkitekten Elsa Sundling kommer Frida Svenssons examensarbete publiceras i bokformat. Projektet har beviljats 155 000 kronor och beräknas vara klart under hösten 2018.

”Hur plasten som hittas i våra hav kan omvandlas och återanvändas inom arkitektur”.

Emily-Claire Nordang och Erik Hadin, arkitektstudenter vid Chalmers tekniska högskola (CTH). Projektet är del i en magisterexamen vid CTH arkitektur och genomfördes under hösten 2017. Ansökt och beviljade medel: 15 000 kr

Leif Blomkvists Forskningsstiftelse

Stiftelsens huvudinriktning är inom områdena konstnärlig gestaltning, arkitektur och stadsbyggnad med fokus på hållbarhetsaspekter. Under 2018 ges särskild prioritet till ansökningar som bidrar med kunskap inom ekonomisk hållbarhet.

Anslagssökning sker löpande och beslut om aktuella forskningsprojekt tillkännages två gånger om året. Ansökningsdatum utgår 30 april och 15 oktober. Sökande får besked inom åtta veckor efter ansökningstidens utgång.

Information om stiftelsen och ansökningsformulär finns på stiftelsens hemsida: https://www.lbfstiftelse.se/

Ämnen

Regioner

Kontakter

Leif Blomkvist

Leif Blomkvist

Stadsbyggnadsstrateg 0705-46 26 76
Katarina Morén Styf

Katarina Morén Styf

Presskontakt Marknadschef Press, varumärke, kommunikation 0765-48 7048

Arkitektur för en bättre vardag, var du än lever och verkar.

Liljewall är ett mångfacetterat företag med många styrkor och kompetenser. Våra drygt 240 medarbetare i Göteborg, Stockholm och Malmö ägnar varje dag åt att göra livet lite smidigare, roligare och vackrare. Det gör vi genom att vara ett kreativt, coachande och hållbart arkitektkontor, där vi utvecklas och har roligt tillsammans. Vi skapar arkitektur för en bättre vardag, var du än lever och verkar.