Gå direkt till innehåll
Skiss: förskolan Bollen - huvudentrén
Skiss: förskolan Bollen - huvudentrén

Pressmeddelande -

Liljewall & Wästbygg vinner markanvisningstävling för Trelleborgs kommun med hållbar förskola i trä

Nu står det klart att Liljewall i samarbete med Wästbygg tar hem Trelleborgs kommuns markanvisningstävling för kvarteret Bollen som utlysts under våren. Uppdraget var att ta fram ett förslag på en vacker, funktionell förskola med höga hållbarhetsvärden som skulle landa på kulturhistorisk mark i anknytning till Folkets Park i Trelleborg.

En identitetsskapande arkitektur med hållbarhet i fokus

Med utgångspunkt i platsens förutsättningar så har en funktionell och identitetsskapande förskola med bearbetade träfasader vuxit fram. Förslaget kombinerar höga hållbarhets- och gestaltningsmål med en kompakt och effektiv plan som på ett fint sätt knyter an till den gröna parken.

De gröna sedumtaken har utformats som en lekfull tolkning av det traditionella sadeltaket. Taket vrids i olika vinklar och den högsta punkten markerar förskolans entréplats. Mot sidorna sänker sig byggnaden på båda håll för att anpassa sig och visa respekt mot gamla Folkets Hus.

Hållbarhetsaspekterna har genomsyrat hela projektet från början till slut. LCA-beräkningar för solceller och miljöcertifieringar har gjorts, därtill flertalet volymstudier för att bedöma och landa i en gestalt med både låg energiförbrukning och ett intressant formspråk. Att arbeta med hållbara material som trä och sedum knyter väl an till kommunens hållbarbarhetspolicy. Det är även ett viktigt steg mot ett klimatneutralt byggande 2030, vilket är ett långsiktigt mål för både Liljewall och Wästbygg.

En av de viktigaste utmaningarna var att skapa ett sympatiskt koncept som både passar in i det urbana sammanhanget och som samspelar med de befintliga paviljongerna och parklandskapet. 

Genom det här förslaget tar vi hänsyn till de här aspekterna samtidigt som vi skapar en identitetsskapande arkitektur för de kommande generationerna, säger Jeff Robles, arkitekt på Liljewall.

Inbjudande och lekfulla inre- och yttre miljöer

Förskolan har genomtänkta sociala ytor med en gradäng och en takterrass samt ett uteklassrum där det pedagogiska arbetet kan flyttas ut till. Fönsterplaceringarna är noggrant planerade utefter önskvärda utblickar, hur ljuset sveper över rummet och var man behöver vädra och lufta. Höjderna i rummen är generösa och ljus faller in från mer än ett håll i så gott som alla rum.

Den lummiga förskolegården gestaltas utifrån en zonindelning för att rymma olika karaktärer och funktioner; en lugn zon, en central lekyta och en lite vildare zon med vegetation som ansluter till närliggande grönska. Utelek kan både ske här såväl som uppe på takterrasserna.

Förskolan Bollen kommer bli en hållbar paviljong för en ny generation – en förskola för alla små barn i Trelleborg att längta till och känna sig hemma i.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Liljewall är ett av Sveriges ledande arkitektkontor med drygt 240 arkitekter och ingenjörer i Göteborg, Stockholm, Malmö och Buenos Aires. Projekten vi åtar oss inkluderar alla sorters byggnader och byggd miljö från idé till förvaltning. Genom skräddarsydda expertteam kryddade med know-how inom BIM, hållbarhet, träbyggnad, ljusdesign, visualisering & grafisk design skapar vi hållbar arkitektur som känns i hjärtat.

Liljewall genomsyras av delaktighet, kreativitet och erfarenhet. Vi värderar långsiktiga relationer och samarbeten och möter dig genom dialog, lyhördhet och nyfikenhet. Resultatet blir väl förankrad och vasst gestaltad arkitektur.


Liljewall.se

Presskontakt

Tina Francke

Tina Francke

Kontorschef Malmö, arkitekt 0765-01 71 44
Katarina Morén Styf

Katarina Morén Styf

Presskontakt Marknadschef Press, varumärke, kommunikation 0765-48 7048

Arkitektur för en bättre vardag, var du än lever och verkar.

Liljewall är ett mångfacetterat företag med många styrkor och kompetenser. Våra drygt 250 medarbetare i Göteborg, Stockholm och Malmö ägnar varje dag åt att göra livet lite smidigare, roligare och vackrare. Det gör vi genom att vara ett kreativt, coachande och hållbart arkitektkontor, där vi utvecklas och har roligt tillsammans. Vi skapar arkitektur för en bättre vardag, var du än lever och verkar.