Gå direkt till innehåll
Liljewall ett av fyra utvalda kontor till parallella uppdrag för NK-kvarteret i Göteborg

Pressmeddelande -

Liljewall ett av fyra utvalda kontor till parallella uppdrag för NK-kvarteret i Göteborg

Under hösten bjöd Hufvudstaden, i samarbete med Göteborg stad och Sveriges Arkitekter, in till prekvalificering inför parallella uppdrag för utveckling av NK-kvarteret i Göteborg. Nu står det klart att Liljewall, i hård internationell konkurrens, är ett av fyra utvalda team som under våren 2021 kommer jobba vidare med uppdraget.


Att skapa förutsättningar för en ny kommersiell kulturarena i samband med en om- och påbyggnation
NK-kvarteret ligger i Göteborgs absoluta citykärna både historiskt och kommersiellt. Området är klassat som riksintresse med stora antikvariska värden och varuhuset NK är dessutom Göteborgs äldsta. Själva kvarteret är komplext till sin utformning. Sex byggnader med olika förutsättningar rymmer tillsammans varuhuset NK och kontorslokaler. Här handlar det om att ta ett helhetsgrepp på hela kvarteret.

-Våra hjärtan klappar för Göteborg liksom för NK som mötesplats och symbolbärare i stadens berättelse. Tillsammans vill vi forma ett modigt nytt NK-kvarter där stadsrum, gångstråk och kommersiella lokaler berikar varandra, skapar samhörighet och stärker Göteborgs identitet, säger Markus Bergerheim, teamledare och arkitekturstrateg på Liljewall.

Liljewall kommer under våren arbeta med att ta fram ett förslag för utveckling av varuhuset men även att utreda och gestalta en om- och tillbyggnad om max 10 000 kvm. NK var en gång i tiden något speciellt men har under årens lopp succesivt blivit en galleria som alla andra. Liljewalls vision är att ta NK in i framtiden och återupprätta dess forna glans och särpräglade uttryck.

-Vi vill återskapa den förtrollade plats som NK en gång stod för, en plats som var banbrytande och unik bland varuhus. Att beakta detta, förstå platsens infrastruktur och ta det historiska in i framtiden, tror vi är ett hållbart och långsiktigt perspektiv, säger Laura F Stål, arkitekt och marknadsområdesansvarig för kommersiella fastigheter på Liljewall.


Ett mångfacetterat team
Efter 40 år som arkitektkontor har Liljewall byggt den erfarenhet, kunskap och förståelse för stadens komplexitet som krävs för att utveckla delar av Göteborgs historiska kärna till att bli en tillgång för hela staden. Liljewall bidrar med en sammansättning av solid kunskap avseende stadsbyggnad, kulturhistoriska miljöer, kommersiella lokaler och hållbarhet.

Utöver det toppas teamet med ytterligare kompetens utifrån. Affärsutvecklaren Magnus Envall bidrar med sitt specifika kunnande inom besöksnäring och upplevelseindustri. De antikvariska intressena lyfts tillsammans med Restaurera som för med sig värdefulla erfarenheter från förnyelseprocesser i kulturhistoriskt känsliga stadsmiljöer. Därtill ingår ELU som har lång erfarenhet av komplexa om- och påbyggnader. Slutligen, Invinn, som lägger fokus på platsskapande varumärke och identitet.

Resultatet av det parallella uppdraget kommer att ligga till grund för detaljplaneläggningen och den fortsatta planprocessen. 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Liljewall är ett av Sveriges ledande arkitektkontor med drygt 240 arkitekter och ingenjörer i Göteborg, Stockholm, Malmö och Buenos Aires. Projekten vi åtar oss inkluderar alla sorters byggnader och byggd miljö från idé till förvaltning. Genom skräddarsydda expertteam kryddade med know-how inom BIM, hållbarhet, träbyggnad, ljusdesign, visualisering & grafisk design skapar vi hållbar arkitektur som känns i hjärtat.

Liljewall genomsyras av delaktighet, kreativitet och erfarenhet. Vi värderar långsiktiga relationer och samarbeten och möter dig genom dialog, lyhördhet och nyfikenhet. Resultatet blir väl förankrad och vasst gestaltad arkitektur.


Liljewall.se

Kontakter

Markus Bergerheim

Markus Bergerheim

Arkitekturstrateg 0765-48 70 67
Laura F Stål

Laura F Stål

Arkitekt Studiochef & Marknadsområdesansvarig kommersiella fastigheter 0765-48 70 80

Relaterat innehåll

Arkitektur för en bättre vardag, var du än lever och verkar.

Liljewall är ett mångfacetterat företag med många styrkor och kompetenser. Våra drygt 250 medarbetare i Göteborg, Stockholm och Malmö ägnar varje dag åt att göra livet lite smidigare, roligare och vackrare. Det gör vi genom att vara ett kreativt, coachande och hållbart arkitektkontor, där vi utvecklas och har roligt tillsammans. Vi skapar arkitektur för en bättre vardag, var du än lever och verkar.