Gå direkt till innehåll
Arkitekterna på Liljewall jobbar för att minska klimatpåverkan i alla projekt. Foto: Emma Karlsmark Elfstrand
Arkitekterna på Liljewall jobbar för att minska klimatpåverkan i alla projekt. Foto: Emma Karlsmark Elfstrand

Pressmeddelande -

Liljewall lanserar nytt arbetssätt för att minska projektens klimatpåverkan

Under 2020 satte Liljewall målet att samtliga projekt ska vara klimatneutrala år 2030, en resa som kräver kontinuerligt agerande. Nu lanserar de ett nytt, integrerat arbetssätt för att kunna ge en projektspecifik förståelse över klimatpåverkan på byggdelsnivå. På så sätt kan de jämföra olika gestaltningsval utifrån klimatpåverkan och därmed bädda för en byggnad med låga utsläpp och en klimatdeklaration med bra värden.

Samhällsbyggnadssektorn står inför stora utmaningar när klimatet snabbt förändras. Omställning, nya regelverk, kunskap och enat engagemang behövs för att ta nödvändiga steg mot ett klimatneutralt byggande. Att tidigt i projektet rikta fokus mot hållbarhetsfrågan är en av de insatser som ger utrymme för kostnadseffektivitet och som i längden skapar win-win för kund, klimat och individ. Liljewall lanserar nu ett egenutvecklat verktyg eller rättare sagt ett nytt integrerat arbetssätt som ger deras kunder information om hur klimatsmart deras projekt utvecklas under projektets gång.

Genom att vi matar in information i 3D-modellen tar vi fram en kalkyl på hur projektet ligger till med avseende på klimatpåverkan. Det blir då en ”aktuell” klimatkalkyl för att kunna göra klimatförbättringar i projektet. Ambitionsnivån hos kunden är mycket viktig för hur långt vi når i arbetet med att skapa en hållbar produkt. Genom att utvärdera flera alternativ kan vi identifiera vad som gynnar klimatet i frågor som rör certifiering, form, orientering, fönsterstorlek kopplat till energiprestanda och dagsljus samt passiv kyla och värme. Det bästa är att utreda vilka möjligheter som finns redan i tidigt skede innan man låst sig vid gestaltning, material eller tekniska lösningar, säger Matilde Unge, hållbarhetsstrateg på Liljewall.

Lagkravet att klimatdeklarera byggnader enligt Boverket börjar gälla från den 1 januari 2022 och gör att hela branschen tar kliv i samma riktning. Det här nya integrerade arbetssättet gör inte klimatdeklarationen i sig, men det hjälper oss att gestalta klimatsmarta byggnader och kan ge underlag till deklarationen, fortsätter Matilde.

Utöver det nya arbetssättet erbjuder Liljewall sina kunder utbildning kring vad lagen om klimatdeklarationer egentligen innebär, vilka krav som ställs, vem som ansvarar och hur det ska redovisas.

–Vi går mot ett alltmer cirkulärt kretslopp med ansvar för kommande generationer. Om något decennium tror jag att vi utvecklar klimatpositiva samhällen som värnar om ekosystem och alla människors behov av mötesplatser och natur. För att komma dit tänker jag att vi dessutom får lägga miljöanpassad infrastruktur till vår portfölj med soldrivna, självkörande och gemensamma transporter som en del av stadsbyggandet, tillägger Matilde.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Liljewall är ett mångfacetterat företag med många styrkor och kompetenser. Våra drygt 250 medarbetare i Göteborg, Stockholm och Malmö ägnar varje dag åt att göra livet lite smidigare, roligare och vackrare. Det gör vi genom att vara ett kreativt, coachande och hållbart arkitektkontor, där vi utvecklas och har roligt tillsammans. Vi skapar arkitektur för en bättre vardag, var du än lever och verkar.


Liljewall.se

Presskontakt

Camilla Lindahl

Camilla Lindahl

Presskontakt Tf Kommunikationsansvarig på Liljewall Press, varumärke, kommunikation 0765 48 70 49
Matilde Unge

Matilde Unge

Hållbarhetsstrateg Liljewall 0727 26 59 69

Relaterat material

Arkitektur för en bättre vardag, var du än lever och verkar.

Liljewall är ett mångfacetterat företag med många styrkor och kompetenser. Våra drygt 250 medarbetare i Göteborg, Stockholm och Malmö ägnar varje dag åt att göra livet lite smidigare, roligare och vackrare. Det gör vi genom att vara ett kreativt, coachande och hållbart arkitektkontor, där vi utvecklas och har roligt tillsammans. Vi skapar arkitektur för en bättre vardag, var du än lever och verkar.