Gå direkt till innehåll
Illustration: Liljewall
Illustration: Liljewall

Pressmeddelande -

Liljewall och Peab en av huvudleverantörerna av konceptförskolor i trä till Sveriges Kommuner och Regioner

Liljewall och Peab har tagit fram olika förskolekoncept i trä som tilldelats rikstäckande ramavtal via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) – och blir därmed en av de elva huvudleverantörerna. Miljö- och hållbarhet var ett viktigt fokusområde i upphandlingen och byggande med så låg koldioxidbelastning som möjligt uppmuntrades. 

Det råder brist på förskolor runt om i landet. Sveriges kommuner behöver bygga fler och ersätta äldre byggnader eller inhyrda lokaler som inte uppfyller dagens villkor och krav. I och med det framtagna ramavtalet kan tiden från behov till färdig förskola kortas ned. Liljewall och Peabs förslag är flexibelt, hållbart och utformat med barnens utveckling, nyfikenhet och rörelse i fokus.

- Vi är oerhört stolta att vårt bidrag är ett av de utvalda och att vi kommer se fler av dessa förskolor byggas inom en nära framtid. Jag tycker vi, på ett rationellt sätt, lyckats skapa en serie av inspirerande förskolebyggnader som kan anpassas till olika förutsättningar, tomter och infrastruktur – och det inom givna ramar, säger Carina Mikkelsen, arkitekt på Liljewall.

Pusselbitar för en stor variation i ett helhetstänk

Förslaget innehåller olika förskolekoncept av varierande storlek med stomme och fasader helt i trä och med mycket låg energiförbrukning. Konceptet bygger på att samla ihop sammanhängande funktioner i några väl sammansatta byggnadsmoduler. Dessa enheter och nav kan sedan kopplas ihop på ett flexibelt sätt. Navmodulen, verksamhetens hjärta, innehåller ett gemensamt torg med kontakt till storkök, administration, huvudentré, gemensamt förråd samt teknikytor. Enheterna, som kopplas samman med Navmodulen, innehåller entré, kapprum, hygienrum, allrum, grupprum och förråd.

Med dessa Enheter & Nav möjliggörs en dynamisk och flexibel komposition. Volymerna, som även kan spegelvändas, kan disponeras på en rad olika sätt för att möta tomtspecifika förhållanden och brukarönskemål. På så sätt skapas optimala förutsättningar för en inspirerande miljö för barn, effektiv produktion, flexibilitet och god ekonomi.

En inbjudande förskola i trä med miljöer som främjar barns utveckling

Förskolornas rumsplaceringar och former har noggrant övervägts för att ge god överblickbarhet, olika akustiska egenskaper och goda dagsljusförhållanden.

De inre miljöerna skapas med omsorgsfullt utvalda material som är hållbara och som förädlas med tidens gång. Här finns varma och mjuka material såsom trä och textil och harmoniska och lugna färgval. Belysningen är genomtänkt och varierande och framtaget för att stödja behovet av både ljus och mörker samt diverse behov och aktiviteter. Belysningen tillämpas som ett verktyg och som ett pedagogiskt hjälpmedel, inte bara som en del av byggnadens fasta installationer.

Nästa steg

I början av mars skrivs avtalet med SKR men redan nu kan kommuner och bolag anmäla sitt intresse.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Liljewall är ett av Sveriges ledande arkitektkontor med drygt 230 arkitekter och ingenjörer i Göteborg, Stockholm, Malmö och Buenos Aires. Projekten vi åtar oss inkluderar alla sorters byggnader och byggd miljö från idé till förvaltning. Våra spetskompetenser inom BIM, hållbarhet, träbyggnad, ljusdesign, grafisk design och visualisering fungerar som ett utmärkt stöd i vårt arbete.

För oss är det självklart att du förväntar dig ett personligt bemötande, ett heltäckande yrkeskunnande inom arkitektur, samhällsbyggnad och säkra leveranser. Eftersom vi anser att ett lyckat slutresultat bygger på ett nära och engagerat samarbete med dig som kund jobbar vi alltid i skräddarsydda projektteam med den kompetens som just ditt projekt behöver. Tillsammans skapar vi lustfylld arkitektur som ger ditt projekt konkurrenskraft.


Liljewall.se

Kontakter

Katarina Morén Styf

Katarina Morén Styf

Presskontakt Marknadschef Press, varumärke, kommunikation 0765-48 7048

Arkitektur för en bättre vardag, var du än lever och verkar.

Liljewall är ett mångfacetterat företag med många styrkor och kompetenser. Våra drygt 250 medarbetare i Göteborg, Stockholm och Malmö ägnar varje dag åt att göra livet lite smidigare, roligare och vackrare. Det gör vi genom att vara ett kreativt, coachande och hållbart arkitektkontor, där vi utvecklas och har roligt tillsammans. Vi skapar arkitektur för en bättre vardag, var du än lever och verkar.