Gå direkt till innehåll
Liljewalls förslag på bostäder i GoCo Health Innovation City för Balder. Illustration: Liljewall
Liljewalls förslag på bostäder i GoCo Health Innovation City för Balder. Illustration: Liljewall

Pressmeddelande -

Liljewall ritar bostäder för Balder i GoCo Health Innovation City

Ett nytt innovationskluster med fokus på hälsa, medicinsk utveckling och digitala hälsotjänster växer fram i Mölndal. I den nya stadsdelen GoCo Health Innovation City ska det nu byggas bostäder. För Balder har Liljewall tagit fram det vinnande tävlingsbidraget i parallella uppdrag – ett av områdets nya bostadskvarter, innehållande hyresrätter och forskarbostäder.

Åbros gamla industriområde i Mölndal håller på att omvandlas till ett nytt innovationskluster. Ambitionen med GoCo Health Innovation City är att området ska accelerera svensk hälsoinnovation genom att skapa nya möten, innovationer och samarbeten. Flera företag har etablerat sig här, likt den större aktören är AstraZeneca och dess forskningsverksamhet. Förutom verkstäder, kontor, handel och forskningslokaler ska det nu byggas tre bostadskvarter som kommer göra det möjligt för gästforskare, anställda och andra som GoCo attraherar att bo centralt i området. Liljewalls vinnande bidrag i parallella uppdrag är ett.

Ett områdes identitet skapas av dess kontext och sammanhang, dess arkitektur och av de människor som lever och befolkar det. Arkitekturens utformning underlättar de dagliga vardagsrutinerna och skapar förutsättningar för en hållbar livsstil, säger Per Henrik Johansson, arkitekt på Liljewall.

Tävlingsförslaget som Liljewall presenterat innehåller 167 hyresrätter varav en femtedel är forskarbostäder. På entréplan finns plats för verksamheter, träning och co-working. Lägenhetsplanerna är välplanerade och generellt yteffektiva, och de olika lägenhetsstorlekarna skapar förutsättningar för att människor i olika livssituationer ska kunna bo här. Ett levande gaturum, en gemensam takterrass och en inbjudande innergård gör det möjligt för boende och arbetare att träffas och umgås på ett naturligt sätt, skapa sammanhang och trygghet i området.

Byggnadshöjder, taklandskap och fasadmaterial varierar för att bidra till områdets stadsmässiga karaktär. Husens olika höjder kommer också av att man har velat få så stort solljusinsläpp som möjligt på gården. De lägre husen är placerade i den södra delen medan de högre husen finns i den norra delen, där även forskarbostäderna ligger för att ha så nära till AstraZenica som möjligt.
Till fasaderna används traditionella material, i huvudsak naturmaterial såsom natursten, tegel, slammat tegel, skiffer och trä som alla är hållbara över tid.

Då den planerade exploateringen för vårt kvarter är relativt hög blir det ännu viktigare att jobba med skalan, att bryta ner byggnadsvolymerna och låta de enskilda husen ha en egen karaktär som bildar en harmonisk helhet. Med ljus, skuggspel, utblickar och enkla bra material kan vi skapa vackra rum. Rum där man gärna vistas. Vår ambition och önskan är att förslaget ska skapa förutsättningar för allt det, säger Michael Ghersetti, arkitekt på Liljewall.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Liljewall är ett av Sveriges ledande arkitektkontor med drygt 250 arkitekter och ingenjörer i Göteborg, Stockholm, Malmö och Buenos Aires. Projekten vi åtar oss inkluderar alla sorters byggnader och byggd miljö från idé till förvaltning. Genom skräddarsydda expertteam kryddade med know-how inom BIM, hållbarhet, träbyggnad, ljusdesign, visualisering & grafisk design skapar vi hållbar arkitektur som känns i hjärtat.

Liljewall genomsyras av delaktighet, kreativitet och erfarenhet. Vi värderar långsiktiga relationer och samarbeten och möter dig genom dialog, lyhördhet och nyfikenhet. Resultatet blir väl förankrad och vasst gestaltad arkitektur.


Liljewall.se

Kontakter

Michael Ghersetti

Michael Ghersetti

Arkitekt, Marknadsområdesansvarig Bostäder Göteborgsregionen 0737-03 72 24

Arkitektur för en bättre vardag, var du än lever och verkar.

Liljewall är ett mångfacetterat företag med många styrkor och kompetenser. Våra drygt 280 medarbetare i Göteborg, Stockholm och Malmö ägnar varje dag åt att göra livet lite smidigare, roligare och vackrare. Det gör vi genom att vara ett kreativt, coachande och hållbart arkitektkontor, där vi utvecklas och har roligt tillsammans. Vi skapar arkitektur för en bättre vardag, var du än lever och verkar.