Gå direkt till innehåll
Siteplan, Västra Erikslid, Skellefteå
Siteplan, Västra Erikslid, Skellefteå

Pressmeddelande -

Liljewall, tillsammans med Magnolia Bostad & Derome, vinner markanvisningstävling i Skellefteå – bidrar till en hållbar trästad

Tillsammans med Magnolia Bostad har Liljewall utvecklat det vinnande bidraget för fastigheten Skellefteå 5:1. Förslaget innefattar ca 300 lägenheter med varierad upplåtelseform i Västra Erikslid, norr om Skellefteå centrum. Det är ett hållbart bygge med fokus på social- ekologisk- och ekonomisk hållbarhet och en stor portion trä.

Projektet kommer utformas som flerbostadshus i trä med en blandning av friliggande hus och kvarterstruktur med Derome som totalentreprenör. Visionen är att skapa ett tryggt område med stark identitet och gemenskap.

I området planeras i delar aktiva bottenvåningar för att skapa liv och rörelse under dygnets alla timmar samt en omsorgsfull ljussättning av stråk, entréer och gårdar. Arkitekturen är tänkt att knyta an till Skellefteås bebyggelse men med uttryck från samtiden.

- Bostäderna byggs av hållbara och traditionella material, i huvudsak trä, vilket känns självklart då Skellefteå både har en lång historisk tradition av träbyggande och antagit en träbyggnadsstrategi för staden. Vi är glada att få bidra till detta, säger Tove Svensson, ansvarig arkitekt i tävlingsskedet på Liljewall.

Stort fokus har lagts på hållbara och smarta mobilitets- och energilösningar genom miljöklassade hus, låsbara cykelparkeringar under tak och yta för bilpooler. Här planeras byggnader som producerar sin egen el genom solceller och möjligheten för de boende att tids- eller närvarostyra sin el.

- Vi arbetar nu vidare med att skapa en trygg, hållbar och kvalitativ boendemiljö för Skellefteåborna.

Fastigheten har lagakraftvunnen detaljplan och produktionsstart beräknas ske under andra halvan av 2020 med beräknad inflyttning cirka ett år senare.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Liljewall är ett av Sveriges ledande arkitektkontor med drygt 240 arkitekter och ingenjörer i Göteborg, Stockholm, Malmö och Buenos Aires. Projekten vi åtar oss inkluderar alla sorters byggnader och byggd miljö från idé till förvaltning. Genom skräddarsydda expertteam kryddade med know-how inom BIM, hållbarhet, träbyggnad, ljusdesign, visualisering & grafisk design skapar vi hållbar arkitektur som känns i hjärtat.

Liljewall genomsyras av delaktighet, kreativitet och erfarenhet. Vi värderar långsiktiga relationer och samarbeten och möter dig genom dialog, lyhördhet och nyfikenhet. Resultatet blir väl förankrad och vasst gestaltad arkitektur.


Liljewall.se

Presskontakt

Tove Svensson

Tove Svensson

Kontorschef Stockholm, Arkitekt Sthlm 0708-82 69 26
Katarina Morén Styf

Katarina Morén Styf

Marknadschef Press, varumärke, kommunikation 0765-48 7048

Relaterat material