Gå direkt till innehåll
Niclas Sundgren, VD på Liljewall
Niclas Sundgren, VD på Liljewall

Pressmeddelande -

Liljewall under nytt ledarskap – omväxling och uppväxling är vägen framåt

I januari tillträdde Niclas Sundgren som VD på Liljewall – i en tid som skulle komma att bli en av de mest exceptionella. Men i föränderliga tider så skapas också nya möjligheter och arbetssätt. Kontoret har säkrat leveranserna genom god digital infrastruktur, vågat växa genom att satsa på kompetenser och initiativ som stärker affärerna – och riktat stora insatser för att upprätthålla kontinuerliga kunddialoger. Med två starka kvartal i ryggen så riktas nu fokus på att skapa trygghet med kunderna i en otrygg omvärld och att blicka framåt.

Trots det osäkra marknadsläget så är efterfrågan på Liljewalls tjänster fortsatt god. Proaktiva kunddialoger med fokus på gemensamma affärsmöjligheter, förstärkningar av nyckelroller och en tillväxt inom samhällsfastigheter är några av förklaringarna.

Niclas Sundgren, har under sina första månader som VD haft ett stort kund- och marknadsfokus samtidigt som internkommunikationen varit viktig för att skapa trygghet och tydlighet inom organisationen.

Liljewall har alltid byggt på en bred bas av områden att verka inom. I tider som de här så ger det oss en stabil grund att stå på där vi kan fortsätta bygga företaget.

Under tiden har vi varit tydliga och transparenta för att hålla medarbetarna informerade om vad som händer inom företaget och vad vi bör fokusera på. Naturligtvis vill medarbetarna veta hur det går för oss när vi ser andra företag som behöver göra defensiva åtgärder. Därför har vi också varit tydliga med att berätta att det fortsatt går bra för Liljewall.

På liknande sätt har vi ökat vår kommunikation med våra kunder i ett tidigt skede. Det har varit viktigt för oss att ge dem ett lugn i att vi kan fortsätta leverera vår arkitektur och tjänster och att vi tillsammans kan vara proaktiva, säger Niclas Sundgren.

Liljewall växer

Under 2020 har Liljewall vuxit med 20 nya medarbetare fördelat på de tre olika kontoren i Göteborg, Stockholm och Malmö. Niclas menar att det är fortsatt viktigt att anpassa verksamheten utefter efterfrågan likaså att hitta nya samarbeten som kan berika med fler perspektiv och kompetensområden.

Naturligtvis är det med eftertanke och ansvar som vi fortsätter att växa och bygga Liljewall. Vi har varit framgångsrika i samhällsfastigheter som vård, skola och olika typer av boenden för äldre vilket gett oss möjligheten att bli fler.

Vi ser fortsatt efterfrågan av våra tjänster och anpassar oss därefter för att både möta, och överträffa, våra kunders behov. En framgångsfaktor är förmågan att skapa nya affärer och möjligheter tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. Jag är övertygad om att ett öppet sinne för nya idéer och utveckling gynnar båda parter.

Samhällsfastigheter, ett redan starkt område inom Liljewall, är något Niclas tror kommer växa ytterligare. Han vågar även blicka utanför Sveriges gränser för nya möjligheter.

Vård är ett område vi kommer stärka på vårt Stockholmskontor under hösten, bland flera. Här finns störst potential att växa av våra tre orter i Sverige. Inom några områden ser jag nu att vi är så pass starka att vi kan hitta projekt utanför Sveriges gränser. Mognaden och anpassningen till distansarbete gör också att vi kan hitta fler möjligheter än tidigare.

Vi kommer fortsätta utveckla vårt erbjudande genom fler kompetensområden och samarbeten samtidigt som vi noggrant och ödmjukt bevakar rådande samhälls- och marknadssituation. 

Kundfokus, varumärkesutveckling och hållbarhet i fokus

Avslutningsvis så talar Niclas om att fortsätta bygga varumärket och arkitekturen inom Liljewall. Därtill att fortsätta följa, och utmana kunderna – inte minst i klimat- och hållbarhetsfrågan.

Grunden i vårt bidrag till samhället är att skapa byggnader och miljöer som är vackra i sin funktion. Lyckas vi med det får byggnaderna ett långt liv vilket skapar den bästa hållbarheten, att inte behöva riva en byggnad som inte är ändamålsenlig. Det kan du bara lyckas med om du är lyhörd och kan förklara varför arkitekturen är så viktig för att få en bra ekonomi i investeringen. Inom några år kommer det dessutom att finnas system för utvärdering i anbudsskeden inom byggbranschen. Negativ miljöbelastning kommer att kosta kunden mer så det finns många incitament till att agera nu. Miljön betalar redan ett högt pris.

Tillsammans med våra kunder, behöver vi nu växla upp ytterligare för att ta fler nödvändiga steg för ett hållbart, ansvarsfullt och klimatneutralt byggande. 


Ämnen

Kategorier


Liljewall är ett av Sveriges ledande arkitektkontor med drygt 240 arkitekter och ingenjörer i Göteborg, Stockholm, Malmö och Buenos Aires. Projekten vi åtar oss inkluderar alla sorters byggnader och byggd miljö från idé till förvaltning. Genom skräddarsydda expertteam kryddade med know-how inom BIM, hållbarhet, träbyggnad, ljusdesign, visualisering & grafisk design skapar vi hållbar arkitektur som känns i hjärtat.

Liljewall genomsyras av delaktighet, kreativitet och erfarenhet. Vi värderar långsiktiga relationer och samarbeten och möter dig genom dialog, lyhördhet och nyfikenhet. Resultatet blir väl förankrad och vasst gestaltad arkitektur.


Liljewall.se

Presskontakt

Niclas Sundgren

Niclas Sundgren

VD 0706-90 74 68
Katarina Morén Styf

Katarina Morén Styf

Presskontakt Marknadschef Press, varumärke, kommunikation 0765-48 7048

Arkitektur för en bättre vardag, var du än lever och verkar.

Liljewall är ett mångfacetterat företag med många styrkor och kompetenser. Våra drygt 250 medarbetare i Göteborg, Stockholm och Malmö ägnar varje dag åt att göra livet lite smidigare, roligare och vackrare. Det gör vi genom att vara ett kreativt, coachande och hållbart arkitektkontor, där vi utvecklas och har roligt tillsammans. Vi skapar arkitektur för en bättre vardag, var du än lever och verkar.