Gå direkt till innehåll
Flygvy över Liljewalls vinnande förslag för rastplats Börringe
Flygvy över Liljewalls vinnande förslag för rastplats Börringe

Pressmeddelande -

Liljewall vinnande team för rastplats Börringe

Det står nu klart att Liljewall går vinnande ur den tävling Trafikverket och Sveriges Arkitekter utlyst för rastplats Börringe intill E65 i Svedala kommun. Visionen är en väl gestaltad rastplats och besöksmål med ett arkitektoniskt avtryck som förmedlar och förstärker Börringes historia och kulturmiljö.

I samband med att Trafikverket planerar bygga om E65 mellan Svedala och Börringe uppstod behovet av att anlägga en anslutande rastplats. Platsen präglas av sitt värdefulla kulturlandskap och är ett riksintresse för kulturmiljövård.

En resa genom tid och landskap
Liljewalls förslag, kallat Refugium, bygger på två huvudprinciper; dels utblickar i givna siktlinjer över det böljande backlandskapet, dels de bebyggelsespår och fragment som berättar om platsens historia. Gråstensmurar utgör en gemensam nämnare för de historiska strukturerna och bildar ett huvudmotiv i gestaltningen som kontrasterar och framhäver landskapet.

Konceptet fokuserar på att lösa integration av storskalig infrastruktur i den kulturhistoriska miljön samt alternativa lösningar för att minska antalet parkeringsplatser till fördel för besökarens vistelsekvalitet. Biotoptak och större regnbäddar hanterar allt dagvatten vilket främjar biodiversitet och bildar en uttrycksfull kvalitet i mötet med det omgivande landskapet.

- Vårt förslag ämnar skapa en plats för paus som både är inbjudande, flödesmässigt logisk och trygg. Vi är glada över Trafikverkets höga ambitioner om väl gestaltade miljöer som är funktionella, hållbara och vackra – samt att man avser skapa en förebild för kommande integration av trafik- och infrastrukturrelaterade anläggningar i landskapet, framhåller delar av teamet vid Liljewall bestående av Stephan Schumpp, Frans Gillberg och Aron Wigh.

  Det vinnande tävlingsförslaget offentliggjordes den 27 februari. Ur juryns motivering löd bland annat:

  Refugium visar på stor förståelse för landskapets natur- och kulturvärden och hur intimt de hänger ihop. Både byggnader och växtval tar upp anknytning till kulturmiljön, och refererar till historiska förebilder. Platsen, inte minst vistelseytan, är inbjudande, sinnlig, tillgänglig och trygg.”

  Team:
  Liljewall
  :
  Stephan Schumpp, Frans Gillberg, Aron Wigh, Rebecca Eriksson, Alicia Sundell och Katarina Morén Styf.
  Akka Planering AB:
  Linda Andersson.
  Restaurera AB:

  Johanna Hadmyr.  Relaterade länkar

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  Liljewall är ett mångfacetterat företag med många styrkor och kompetenser. Våra drygt 250 medarbetare i Göteborg, Stockholm och Malmö ägnar varje dag åt att göra livet lite smidigare, roligare och vackrare. Det gör vi genom att vara ett kreativt, coachande och hållbart arkitektkontor, där vi utvecklas och har roligt tillsammans. Vi skapar arkitektur för en bättre vardag, var du än lever och verkar.


  Kontakter

  Stephan Schumpp

  Stephan Schumpp

  Stadsplanerare, landskapsarkitekt 0738-00 93 79
  Katarina Morén Styf

  Katarina Morén Styf

  Presskontakt Marknadschef Press, varumärke, kommunikation 0765-48 7048

  Arkitektur för en bättre vardag, var du än lever och verkar.

  Liljewall är ett mångfacetterat företag med många styrkor och kompetenser. Våra drygt 250 medarbetare i Göteborg, Stockholm och Malmö ägnar varje dag åt att göra livet lite smidigare, roligare och vackrare. Det gör vi genom att vara ett kreativt, coachande och hållbart arkitektkontor, där vi utvecklas och har roligt tillsammans. Vi skapar arkitektur för en bättre vardag, var du än lever och verkar.