Skip to main content

Liljewall vinner markanvisningen ”Förslövs ängar”

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2020 08:40 CET

Handskiss, Förslövs Ängar.

Tillsammans med Riksbyggen Bonum har Liljewall tagit fram det vinnande förslaget för markanvisningstävlingen om en ny bostadsbebyggelse och ett nytt 55+ boende i Förslöv, Båstads kommun. Förslaget bygger på att skapa ett litet samhälle med en bykänsla där barnen kan springa mellan husen och olika generationer kan mötas och lära känna varandra.

Förslaget innefattar ett radhusområde och ett flerbostadshusområde 55+, för Riksbyggen Bonum. Det myllrande radhusområdet möter den stramare placeringen av flerbostadshusen vilket skapar ett visuellt och funktionellt samspel.

– Att kombinera två bostadsprojekt i ett förslag var en spännande utmaning. Hur skapar vi ett tryggt och samtidigt lekfullt koncept som olika generationer kan använda? Detta löste vi bland annat genom att skapa en lugn, säker, bilfri zon i den delade inre parken. Det kuperade landskapet sammanlänkar bebyggelsen och skapar levande och rogivande rum för utevistelse året runt, berättar Jeff Robles, arkitekt på Liljewall.

Radhusen är tidlösa i sin utformning, ytterst väldisponerade och praktiska för framförallt barnfamiljer men även andra konstellationer. Privata platser finns för alla hus och den sociala sidan vänder sig mot den gemensamma gården.

Flerbostadshusen är ett 55+ boende som svarar till flera behov. Husens höga arkitektoniska kvalitet utmärker sig med omsorgsfullt valda fasadmaterial och med fönster eller fönsterdörr som ger goda utblickar för både stående och sittande personer.

En nordisk robusthet i utformning och materialval kännetecknas av vackra proportioner, fint placerade fönster, utformade balkongräcken och beständiga material. Vi har använt en palett av jordtonmaterial för att skapa ett varmt och enhetligt utseende på området, särskilt på bottenvåningen och ingångarna till de högre träbeklädda byggnaderna, säger Tina Francke, arkitekt och kontorschef på Liljewall i Malmö.

I området finns öppna dagvattenlösningar, odlingsplatser, trädgårdslund och stora gröna gårdar vilka bidrar till riklig biologisk mångfald. Dagvattenhanteringen har ett tydligt fokus i gestaltningen av området.

På gården till seniorboendet har vi skapat utrymme för alla sinnen, där doft och smak premieras i form av en grillplats omgärdad av en kryddträdgård, bärbuskar och fruktträd. Upphöjda odlingsbäddar ger utrymme för ytterligare smaker och gemenskap, säger Anja Hesselgren, landskapsarkitekt på Liljewall.

Liljewall är ett av Sveriges ledande arkitektkontor med drygt 220 arkitekter och ingenjörer i Göteborg, Stockholm, Malmö och Buenos Aires. Projekten vi åtar oss inkluderar alla sorters byggnader och byggd miljö från idé till förvaltning. Våra spetskompetenser inom BIM, hållbarhet, träbyggnad, ljusdesign grafisk design och visualisering fungerar som ett utmärkt stöd i vårt arbete.

För oss är det självklart att du förväntar dig ett personligt bemötande, ett heltäckande yrkeskunnande inom arkitektur, samhällsbyggnad och säkra leveranser. Eftersom vi anser att ett lyckat slutresultat bygger på ett nära och engagerat samarbete med dig som kund jobbar vi alltid i skräddarsydda projektteam med den kompetens som just ditt projekt behöver. Tillsammans skapar vi lustfylld arkitektur som ger ditt projekt konkurrenskraft.


Liljewall.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.