Gå direkt till innehåll
3D-visualisering av förskolan Hoppet: LINK arkitektur
3D-visualisering av förskolan Hoppet: LINK arkitektur

Pressmeddelande -

På god fossilfri väg – klimatpåverkan reducerad med 70% i förskolan Hoppet

Det är rekordmånga samarbetspartners som under hösten arbetat med bygg- och innovationsprojektet förskolan Hoppet. Huvudmålet har varit att få ned förskolans klimatavtryck till så låga nivåer som möjligt. Nu presenteras de första indikationerna för de stora byggdelarna som påvisar 70% minskad klimatpåverkan.

Att göra tidiga och aktiva val utifrån klimatpåverkan i byggprocessens alla delar har gett resultat. Det berör noggranna avvägningar för material, konstruktion, transporter och byggplatsens påverkan. Det har visserligen funnits utmaningar att hitta material eller produkter som varit helt klimatneutrala eller fossilfria men trots detta har kraftigt reducerad klimatpåverkan uppnåtts.

Liljewall, en av de många engagerade projektörer som ska förverkliga projektet, har ansvar för både projekteringsledning och storköksprojekteringen.

- I Hoppet har man uppmuntrats och förväntats att utmana allmänt vedertagna material och byggmetoder. Det har varit givande och spännande dialoger som inte alltid förekommer i byggprojekt. I samband med att de första presenterade resultaten kan vi stolt konstatera att vi varit del i ett viktigt förändringsarbete mot ett klimatneutralt byggande, ett arbete vi nu ska fortsätta driva, säger Johan Brendelökken, projekteringsledare och ingenjör på Liljewall.

Storköksleverantörerna, traditionellt starkt präglade av rostfria material och produkter, har utmanats i sitt miljötänk och fått möta höga hållbarhetskrav.

-  Det har varit en väldigt lärorik process där vi påverkat vår bransch åt en mer fossilfri tillverkning. Vi har tittat på många nya parametrar och ställt högre krav på olika leverantörer och tillverkare gällande återbruk, transportkostnader, miljödeklarationer och livscykelanalyser, säger Karolina Gustafsson, ingenjör och storköksprojektör på Liljewall.

Byggprojekteringen för förskolan Hoppet kommer att gå in i nästa fas under våren med sikte på produktionsstart till sommaren. Förhoppningen är att förskolan ska stå klar för förskoleverksamheten att flytta in under jubileumsåret 2021 när Göteborg firar 400 år som stad.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Liljewall är ett av Sveriges ledande arkitektkontor med drygt 240 arkitekter och ingenjörer i Göteborg, Stockholm, Malmö och Buenos Aires. Projekten vi åtar oss inkluderar alla sorters byggnader och byggd miljö från idé till förvaltning. Genom skräddarsydda expertteam kryddade med know-how inom BIM, hållbarhet, träbyggnad, ljusdesign, visualisering & grafisk design skapar vi hållbar arkitektur som känns i hjärtat.

Liljewall genomsyras av delaktighet, kreativitet och erfarenhet. Vi värderar långsiktiga relationer och samarbeten och möter dig genom dialog, lyhördhet och nyfikenhet. Resultatet blir väl förankrad och vasst gestaltad arkitektur.


Liljewall.se

Presskontakt

Johan Brendelökken

Johan Brendelökken

Kontorschef Göteborg, Ingenjör 0765-48 70 32
Karolina Gustafsson

Karolina Gustafsson

Ingenjör Marknadsområdesansvarig Storkök 0760-19 95 44