Gå direkt till innehåll
Färgskala och materialval har valts för att skapa en avkopplande miljö. Även den medicinska utrustningen är dold bakom en panelvägg av ask för att minska stressen hos den födande kvinnan.
Färgskala och materialval har valts för att skapa en avkopplande miljö. Även den medicinska utrustningen är dold bakom en panelvägg av ask för att minska stressen hos den födande kvinnan.

Pressmeddelande -

Studier visar att design kan påverka födande kvinnors förlossning

Specialdesignade och anpassningsbara förlossningsrum ger effekter på såväl minskad användning av epidural och ökar den positiva upplevelsen av förlossningen. Det visar den studie som genomförts inom forskningsprojektet Room4Birth. Rummens utformning bygger på tidigare forskning om vårdmiljö samt utlåtanden av vårdpersonal och har tagits fram i samarbete med Liljewall.

Forskningsprojektet Room4Birth är ett interdisciplinärt forskningsprojekt som innefattar en rad studier som undersöker vilka effekter ett specialdesignat förlossningsrum på en av Östra sjukhusets befintliga förlossningsavdelningar har på den födande kvinnan, hennes barn, vårdpersonal samt stödperson. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att öka den evidensbaserade kunskapen om vårdmiljöns betydelse vid förlossning. Projektet drivs i både hög- och låginkomstmiljöer.

Resultat från de studier som hittills har genomförts visar att kvinnornas upplevelse av förlossningen var bättre hos dem som använde testrummet jämfört med gruppen som inte gjorde det. Även smärtlindring med epidural minskade i testrummet. 11 procent färre kvinnor använde epidural i testrummet jämfört med de kvinnor som födde i ett standardrum, kan tyda på att testrummet hade en smärtlindrande effekt. Det kan bero på att man är mindre stressad, men det kan också bero på att man valde att använda badkaret i stället.

Resultatet av studien visar tydligt att design faktiskt gör skillnad – både för atmosfär, upplevd trygghet och minskad stress men till viss del även för att minska användandet av epidural, säger Lisa Goldkuhl, doktorand inom Room4Birth-projektet på Göteborgs Universitet.

För de födande var det helhetsupplevelsen av testrummet som ansågs vara mest värdefull. Man kan alltså inte ”bara” placera ett badkar i ett vanligt förlossningsrum och uppnå samma resultat som när man arbetar med rummets helhet genom belysning, textilier, draperier, och så vidare. Material och färgsättning är såklart också viktigt, vilket Liljewall har arbetat noggrant med,säger Lisa Björnson Skogström, barnmorska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och forskningsbarnmorska verksam vid Centrum för Vårdens Arkitektur på Chalmers.

Fredagen den 24 mars togs det första spadtaget för den nya vårdbyggnaden för förlossning och neonatalsjukvård på Östra sjukhuset där de specialdesignade förlossningsrummen kommer byggas. Tillsammans med nya ytor på Centralkliniken blir den nya vårdbyggnaden för förlossning och neonatalvård Nordens största kvinnovårdscentrum och planeras stå klar 2028.

– Det är såklart väldigt roligt att vårt arbete tillsammans med Sahlgrenska universitetssjukhuset har en positivt dokumenterad effekt på de nya förlossningsrummen som nu blir standard i den nya förlossningsbyggnaden. Syftet har varit att skapa en lugn och trygg miljö för hela familjen, där man kan påverka sin förlossningsmiljö med funktioner som badkar, dimbar belysning, även färgskala och materialval har utgått ifrån att skapa en avkopplande miljö. Vi har även dolt den medicinska utrustningen bakom en panelvägg av ask för att minska stressen hos den födande kvinnan. All teknik och utrustning finns i rummet men är dold bakom väggen fram till dess att den behövs, säger Mattias Kurlberg, uppdragsansvarig på Liljewall.

Ämnen

Kategorier


Liljewall är ett mångfacetterat företag med många styrkor och kompetenser. Våra drygt 280 medarbetare i Göteborg, Stockholm och Malmö ägnar varje dag åt att göra livet lite smidigare, roligare och vackrare. Det gör vi genom att vara ett kreativt, coachande och hållbart arkitektkontor, där vi utvecklas och har roligt tillsammans. Vi skapar arkitektur för en bättre vardag, var du än lever och verkar.


Kontakter

Mattias Kurlberg

Mattias Kurlberg

Uppdragsansvarig, Liljewall +46 765 48 70 18

Lisa Björnson Skogström

Barnmorska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och forskningsbarnmorska verksam vid Centrum för Vårdens Arkitektur på Chalmers

Lisa Goldkuhl

Doktorand inom Room4Birth-projektet, Göteborgs Universitet

Arkitektur för en bättre vardag, var du än lever och verkar.

Liljewall är ett mångfacetterat företag med många styrkor och kompetenser. Våra drygt 240 medarbetare i Göteborg, Stockholm och Malmö ägnar varje dag åt att göra livet lite smidigare, roligare och vackrare. Det gör vi genom att vara ett kreativt, coachande och hållbart arkitektkontor, där vi utvecklas och har roligt tillsammans. Vi skapar arkitektur för en bättre vardag, var du än lever och verkar.