Gå direkt till innehåll
Tungt vårduppdrag till Liljewall – ritar vidare på förlossning- och neonatalvårdens nya byggnad på Östra sjukhuset

Pressmeddelande -

Tungt vårduppdrag till Liljewall – ritar vidare på förlossning- och neonatalvårdens nya byggnad på Östra sjukhuset

Liljewall har fått arkitekt- och projekteringsledningsuppdraget för bygghandlingen av förlossning- och neonatalvårdens nya byggnad på Östra sjukhuset i Göteborg. Den nya kliniken kommer få en känsla av hemmiljö, spa och hotell – något som har efterfrågas av såväl personal som patienter. Genom familjerum på alla avdelningar och föräldraalkover vid intensivvårdsrummen kan hela familjen delta i vård och omsorg av barnet.

Sverige står just nu inför den största uppgraderingen av vårdbyggnader i modern tid. Vårdmiljöerna uppdateras för att kunna erbjuda inbjudande och läkande miljöer till patienterna samtidigt som de ska vara attraktiva och arbetsvänliga miljöer för personalen. Dessutom ska byggnaderna möjliggöra en flexibel utveckling av lokalerna i takt med att forskning, teknik och arbetssätt förändras. I Göteborg har förlossnings- och neonatalvården länge varit under uppsikt. Den befintliga byggnaden på Östra sjukhuset, som är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, byggdes 1968 och har stort behov av att förnyas. 

Liljewall är ett av landets ledande företag inom vårdbyggnadssektorn med anställda som vet hur man skapar god vårdarkitektur som sätter människan i centrum. Vi har gedigen erfarenhet, kunskap och nytänkande inom vård och det känns väldigt inspirerande att vi får arbeta vidare med det här projektet, säger Mats Milsta, uppdragsansvarig, Liljewall.

Under 2015 fick Liljewall uppdraget att göra en förstudie och systemhandling av förlossning- och neonatalvården (FoN) på Östra sjukhuset. Anläggningens huvudsakliga verksamhetsområden är neonatal- och förlossningsvård med en dimensionering om 12 500 förlossningar per år. Sedan 2017 har projektet legat i stiltje i avvaktan på politiska beslut, men nu är projektet igång igen och Liljewall har fått både arkitekt- och projekteringsledningsuppdraget för bygghandlingen.

Familjen i fokus
Den nya anläggningen kommer få största flexibilitet att tillgodose framtida behov och skiftande verksamheter. Den interna miljön har skapats baserat på patienternas behov av trygghet, säkerhet, välkomnande och omhändertagande. Genom familjerum på alla avdelningar och föräldraalkover vid intensivvårdsrummen kan hela familjen delta i vård och omsorg av barnet.

Något som har varit väldigt viktigt vid utformningen av den nya kliniken är att vi har involverat hela familjen, behov som de nuvarande lokalerna inte svarar upp till. Vi har utformat en interiör med känsla av hemmiljö, spa och hotell, något som efterfrågas av såväl personal som patienter. Den nya kliniken ska vara välkomnande och ha miljöer som inger mycket lugn – forskning visar att det förbättrar resultaten avsevärt för rehabiliteringen, säger Annika Danielsson, arkitekt på Liljewall.

En annan viktig parameter är personalens krav på en arbetsplats med god logistik och genomtänkta flöden, som på samma gång känns stimulerande att arbeta i. 

Den yttre gestaltningen integreras i det planerade vita sjukhusets framtida gestaltningsprinciper med estetiskt hög nivå, klarhet, enkelhet, upplevelserikedom och framtidsinriktning med människan i centrum.

Projektet sker i två etapper
Den nya anläggningen kommer byggas i två etapper. I den första byggs ett hus på nio våningar ovan mark och två kulvertplan under mark. I etapp två rivs den befintliga Kvinnokliniken och därefter skapas en byggnad på totalt fem plan där två av planen är befintliga kulvertplan. Kulvertplanen under mark används för olika transporter, teknik, drift och övriga stödfunktioner. De två byggnaderna kommer kopplas samman med en inglasad entréhall i tre plan. 

Uppdraget ska genomföras som utförandeentreprenad. Det är ett omfattande projekt som kommer pågå under ett par år framåt med planerad byggstart år 2022. 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Liljewall är ett av Sveriges ledande arkitektkontor med drygt 220 arkitekter och ingenjörer i Göteborg, Stockholm, Malmö och Buenos Aires. Projekten vi åtar oss inkluderar alla sorters byggnader och byggd miljö från idé till förvaltning. Våra spetskompetenser inom BIM, hållbarhet, träbyggnad, tillgänglighet, ljusdesign och visualisering fungerar som ett utmärkt stöd i vårt arbete.

För oss är det självklart att du förväntar dig ett personligt bemötande, ett heltäckande yrkeskunnande inom arkitektur, samhällsbyggnad och säkra leveranser. Eftersom vi anser att ett lyckat slutresultat bygger på ett nära och engagerat samarbete med dig som kund jobbar vi alltid i skräddarsydda projektteam med den kompetens som just ditt projekt behöver. Tillsammans skapar vi lustfylld arkitektur som ger ditt projekt konkurrenskraft.


Liljewall.se

Kontakter

Patrik Signert

Patrik Signert

Arkitekt Marknadsområdesansvarig Vård 0707-52 66 57

Arkitektur för en bättre vardag, var du än lever och verkar.

Liljewall är ett mångfacetterat företag med många styrkor och kompetenser. Våra drygt 280 medarbetare i Göteborg, Stockholm och Malmö ägnar varje dag åt att göra livet lite smidigare, roligare och vackrare. Det gör vi genom att vara ett kreativt, coachande och hållbart arkitektkontor, där vi utvecklas och har roligt tillsammans. Vi skapar arkitektur för en bättre vardag, var du än lever och verkar.