Gå direkt till innehåll
F.v. Linda Nilson och Madeleine Nordenknekt, längst till höger, är samordnare för det ena Liljewallteamet. Alexander Gösta, Ellen Simonsson, Jacob Flårback och André Agi utgör det andra teamet, där också Jesper Karlsson är med men saknas på bild.
F.v. Linda Nilson och Madeleine Nordenknekt, längst till höger, är samordnare för det ena Liljewallteamet. Alexander Gösta, Ellen Simonsson, Jacob Flårback och André Agi utgör det andra teamet, där också Jesper Karlsson är med men saknas på bild.

Pressmeddelande -

Två Liljewallteam och Spacescape får medel från LBF

Efter att den första ansökningsperioden löpt ut står det nu klart vilka tre projekt som har beviljats medel från Leif Blomkvist Forskningsstiftelse. Nytt för den här omgången är att två av tre projektidéer kommer från anställda på Liljewall. Det tredje projektet kommer från Spacescape.

Vårens ansökningsperiod gick ut 30 april 2018. Stiftelsen hade då fått in tio ansökningar av hög relevans och kvalitet. Efter genomläsningar, analyser och gemensam slutlig bedömning enades styrelsen om att, utifrån de uppsatta kriterierna, tilldela medel till tre projekt.

1. Datadriven stadsplanering
Projektets syfte är att öka värdet av mjuka designparametrar och ge arkitekten verktyg för att utreda dessa med en evidensbaserad metod. Syftet är även att ge arkitekten verktyg att presentera detta på ett informativt sätt.

Projektet har beviljats 150 000 kronor för att genomföra en fördjupad förstudie kring en datadriven designprocess och studier kring metod – analys och validering. Projektledare är André Agi, arkitekt på Liljewall. Förstudien påbörjas under hösten 2018 och beräknas vara klar under våren 2019.

2. Rätt verktyg för utveckling av framtidens skola
Projektet syftar till att testa och fastställa vad i rum som triggar inlärning, kreativitet, samarbete och innovationsförmåga. Målet med projektet är att ge stöd åt framtida utformning av läromiljöer för både skolplanerare och arkitekter.

Projektet har beviljats 150 000 kronor för att genomföra en fördjupad förstudie kring processen. Projektledare är Linda Nilson, inredningsarkitekt på Liljewall. Förstudien startar under hösten 2018 och beräknas vara klar under våren 2019.

3. Offentliga platsers värde och finansiering – svensk och internationell best practice
Projektet avser att undersöka vilka modeller som används för värdering och finansiering av offentliga platser, finna best practice och utifrån dessa komma med rekommendationer om vilka modeller som skapar bäst långsiktig hållbarhet. Tre svenska städer (Stockholm, Göteborg, Malmö) och tre utländska (London, New York, Singapore) med stark tillväxt och förtätning undersöks.

Undersökningen sker genom workshops med kommunanställda och forskare i de sex städerna. Inom projektet görs även en genomgång av den senaste forskningen i ämnet. Projektet genomförs i samarbete med experter på offentliga rum och urban finansiering på UN Habitat.

Projektet har beviljats 260 000 kronor. Projekledare är Alexander Ståhle, tekn dr stadsbyggnad, VD Spacescape. Start under hösten 2018 och beräknad rapport andra kvartalet 2019.

Andra ansökningsperioden 2018
Ansökningstiden för årets andra ansökningsperiod går ut 15 oktober 2018. Anslagssökning sker löpande och beslut om aktuella forskningsprojekt tillkännages två gånger om året. Stiftelsens huvudinriktning är inom områdena konstnärlig gestaltning, arkitektur och stadsbyggnad med fokus på hållbarhetsaspekter.

Styrelsen för Leif Blomkvist Forskningsstiftelse
Stiftelsens ordförande är Leif Blomkvist och styrelseledamöter är ass. Professor Nina Ryd, Chalmers Tekniska Högskola, arkitekt SAR/MSA Karl Palmberg, arkitekt, partner och styrelseordförande i Liljewall arkitekter AB och Niclas Sundgren, marknadschef Division Building Ramböll.

Information om stiftelsen, styrelsen och hur man söker anslag:
www.liljewall.se/lbfstiftelse och www.lbfstiftelse.se

Kontaktperson: 
Leif Blomkvist
Stiftelsens styrelseordförande
lebl@liljewall.se
0705-46 26 76

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Liljewall arkitekter är ett av Sveriges ledande arkitektkontor med drygt 200 arkitekter och ingenjörer i Göteborg, Stockholm, Malmö och Buenos Aires. Projekten vi åtar oss inkluderar alla sorters byggnader och byggd miljö från idé till förvaltning. Våra spetskompetenser inom BIM, hållbarhet, träbyggnad, tillgänglighet, lås & säkerhet, ljusdesign och visualisering fungerar som ett utmärkt stöd i vårt arbete.

För oss är det självklart att du förväntar dig ett personligt bemötande, ett heltäckande yrkeskunnande inom arkitektur, samhällsbyggnad och säkra leveranser. Eftersom vi anser att ett lyckat slutresultat bygger på ett nära och engagerat samarbete med dig som kund jobbar vi alltid i skräddarsydda projektteam med den kompetens som just ditt projekt behöver. Tillsammans skapar vi lustfylld arkitektur som ger ditt projekt konkurrenskraft.


Liljewall.se

Kontakter

Leif Blomkvist

Leif Blomkvist

Stadsbyggnadsstrateg 0705-46 26 76

Arkitektur för en bättre vardag, var du än lever och verkar.

Liljewall är ett mångfacetterat företag med många styrkor och kompetenser. Våra drygt 250 medarbetare i Göteborg, Stockholm och Malmö ägnar varje dag åt att göra livet lite smidigare, roligare och vackrare. Det gör vi genom att vara ett kreativt, coachande och hållbart arkitektkontor, där vi utvecklas och har roligt tillsammans. Vi skapar arkitektur för en bättre vardag, var du än lever och verkar.