Gå direkt till innehåll
Hyllievångsskolan i Malmö. Foto: Helene Toresdotter
Hyllievångsskolan i Malmö. Foto: Helene Toresdotter

Pressmeddelande -

Visionen - 1000 bra skolor på 10 år

Liljewall arkitekter ingår i det kunskapsöverskridande nätverket Opinion Bygga Skola i samverkan med andra arkitektkontor, byggbolag, Skolhusgruppen samt Forum Bygga Skola. Tillsammans vill vi bidra till visionen om hur vi skapar ”1000 bra skolor på 10 år” genom att utmana och erbjuda Sveriges kommuner bred kompetens, uppslag till idéer och goda erfarenheter. I Almedalen 2018 bjuder vi in till diskussion kring hur vi tillsammans kan lösa de utmaningar vi står inför och förverkliga vår vision.

Skolan är en av de allra viktigaste komponenterna för det Sverige vi ser idag och som vi tror att samhället vill sträva efter framöver. Vi tror att vi fortsättningsvis vill vara allra längst fram i världen när det gäller utbildning, öppenhet, valfrihet och våra barns lika möjligheter i livet. Men för att det ska fungera framgent så behöver vi tänka annorlunda, planera framåt, jobba mer iterativt och samarbeta över gränserna. Därför har vi, Sveriges ledande skolbyggare, tagit ett första steg och initiativ för ett nytt och mer öppet sätt att arbeta mot gemensamma mål för våra barns skola.

”Vår omvärld är i omdaning. Det nya informationssamhället, präglat av den tekniska och digitala utvecklingen, kommer ställa nya krav på oss som människor. I framtiden kommer skolan spela en central roll i det hållbara samhället. Därför vill vi skapa fler bra skolor där kreativa rum möjliggör för morgondagens elever att utvecklas,” säger Madeleine Nordenknekt, arkitekt på Liljewall.

Ett av Liljewall arkitekters största marknadsområden är skolor och utbildningslokaler. Genom omsorgsfullt planerade läromiljöer uppmuntras såväl lek som lärande. Några av kontorets senaste projekt; Herrestaskolan i Barkarbystaden, Hyllievångsskolan i Malmö och Kunskapshuset i Gällivare är goda exempel på inspirerande skolor mitt i byn.

Välkommen till seminariet i Almedalen, 2 juli kl 14.30 – 16.30
Många nya skolor ska byggas – hur kan kommunerna planera rätt och smart?
Donnersgatan, Hansaplatsen, tält C.http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52751

Läs hela debattartikeln: http://byggaskola.se/opinion/


För mer information, vänligen kontakta:

  • Madeleine Nordenknekt, arkitekt, studiochef Liljewall arkitekter, 0765-48 70 69, mano@liljewall.se
  • Magnus Anclair, Opinion Bygga Skola, 0702-09 48 76, magnus.anclair@byggaskola.se

Relaterade länkar

Ämnen


Liljewall arkitekter är ett av Sveriges ledande arkitektkontor med drygt 200 arkitekter och ingenjörer i Göteborg, Stockholm, Malmö och Buenos Aires. Projekten vi åtar oss inkluderar alla sorters byggnader och byggd miljö från idé till förvaltning. Våra spetskompetenser inom BIM, hållbarhet, träbyggnad, tillgänglighet, lås & säkerhet, ljusdesign och visualisering fungerar som ett utmärkt stöd i vårt arbete.

För oss är det självklart att du förväntar dig ett personligt bemötande, ett heltäckande yrkeskunnande inom arkitektur, samhällsbyggnad och säkra leveranser. Eftersom vi anser att ett lyckat slutresultat bygger på ett nära och engagerat samarbete med dig som kund jobbar vi alltid i skräddarsydda projektteam med den kompetens som just ditt projekt behöver. Tillsammans skapar vi lustfylld arkitektur som ger ditt projekt konkurrenskraft.


Liljewall.se

Kontakter

Madeleine Nordenknekt

Madeleine Nordenknekt

Arkitekt Studiochef & Marknadsområdesansvarig Utbildning

Arkitektur för en bättre vardag, var du än lever och verkar.

Liljewall är ett mångfacetterat företag med många styrkor och kompetenser. Våra drygt 280 medarbetare i Göteborg, Stockholm och Malmö ägnar varje dag åt att göra livet lite smidigare, roligare och vackrare. Det gör vi genom att vara ett kreativt, coachande och hållbart arkitektkontor, där vi utvecklas och har roligt tillsammans. Vi skapar arkitektur för en bättre vardag, var du än lever och verkar.