Pressmeddelande -

Prins Carl Philip delar ut anslag till forskare inom svensk nyföddhetsvård

Sex forskare, verksamma vid olika universitet i Sverige, har idag tagit emot forskningsanslag genom Lilla barnets fond. Anslagen delades ut av Prins Carl Philip, som är beskyddare för fonden, i samband med en ceremoni på Svenska Perinatalmötet i Stockholm.

Komplikationer i samband med graviditet, förlossning och spädbarnstid kan leda till allvarliga funktionshinder och i värsta fall dödsfall. Forskning har lett till mer kunskap samt nya effektiva behandlingsformer, men fortfarande vårdas cirka 10 000 barn varje år på en svensk neonatalavdelning på grund av komplikationer efter förlossningen. Lilla barnets fond är en ideell förening som arbetar för att sprida information om nyföddhetsvården och samla in pengar för ytterligare forskning. Prins Carl Philip har idag medverkat vid fondens årliga anslagsutdelning och tillsammans med Lilla barnets fond delat ut 600 000 kronor till forskning om fostrets och det nyfödda barnets hälsa.

- Vi har idag delat ut anslag till sex viktiga projekt inom svensk nyföddhetsforskning. Genom dessa forskningsanslag hoppas vi kunna bidra till resultat som förbättrar de nyfödda barnens hälsa och framtid. Mer forskning ger fler barn möjlighet att få en god start i livet, säger Eva Berggren Broström, ordförande för Lilla barnets fond.

Anslagsutdelningen sker i samband med Svenska Perinatalmötet den 26-27 oktober. Sex forskare, verksamma inom olika delar av Sverige, tilldelades sammanlagt 600 000 kronor i forskningsanslag. Anders Elfvin kommer dessutom att tilldelas medel genom Nils Sveningsens stipendium om 30 000 kr.

 • Lai Jacqueline, Forskarassistent, Göteborgs Universitet: Clarifying the mechanism for neonatal sepsis and hypoxia-ischemia: path to discover biomarkers and neuroprotective drugs for brain injury.
 • Zamir Itay, Med. dr. Umeå Universitet: The LIGHT study – very Low birth weight Infants: Glucose and Hormonal profiles over Time.
 • Hagberg Henrik, Professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset: Repurposing of clinically used exendin-4 as a treatment for neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy
 • Jungner Åsa, Forskarstuderande, Skånes Universitetssjukhus: Hemolys, hyperoxemi och hjärnans utveckling hos spädbarn med komplexa medfödda hjärtfel
 • Filipsson Nyström Helena, Docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset: Swedish Iodine in Pregnancy and Development in Children Study- SWIDDICH-- To study the effect of perinatal mild iodine deficiency on cognitive outcome in a placebo-controlled randomised trial.
 • Elfvin Anders, Docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset: Necrotizing enterocolitis and sepsis in preterm infants - A prospective study on oral- and fecal dysbiosis in relation to signal proteins and inflammatory markers.

Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

 • nyfödda barn
 • lilla barnets fond
 • neonatalvården
 • forskningsanslag
 • svenska perinataldagarna
 • prins carl philip
 • spädbarn
 • forskning
 • eva berggren broström

Lilla Barnets fond är en ideell förening som startades den 8 oktober 2008. Föreningens syfte och mål är att samla in pengar till nyföddhetsforskning, stödja utveckling av nya metoder för diagnostik och behandling inom neonatalvården samt öka allmänhetens kunskap om hälsa och sjukdom hos det lilla barnet.

Besök gärna lilla barnets hemsida för mer information.

Kontakter

Eva Berggren Broström

Presskontakt Ordförande för Lilla barnets fond 070-450 77 61

Anna-Karin Edstedt Bonamy

Presskontakt En av initiativtagarna samt styrelseledamot i Lilla barnets fond 070-938 72 60

Annica Holmberg

Presskontakt PR-ansvarig 072-553 98 07