Gå direkt till innehåll
Kvarteret Tallen i Piteå, Lindbäcks Fastigheter
Kvarteret Tallen i Piteå, Lindbäcks Fastigheter

Pressmeddelande -

Lindbäcks erbjuder klimatdeklarationer redan idag

Vi vet redan att industriellt träbyggande kan reducera klimatavtrycket med cirka 50 procent jämfört med traditionellt byggda flerbostadshus. – Trä är det enda förnybara byggmaterialet, konstaterar Annica Lindbäck, hållbarhetsansvarig, Lindbäcks.

Den norrländska skogen är råvaran när Lindbäcks bygger flerfamiljshus. En innovativ lösning som tar byggbranschen in i en hållbarare framtid. Annica Lindbäck, fjärde generationen Lindbäck, delägare och hållbarhetsansvarig inom Lindbäcks:

– Trä binder naturligt kol genom att fotosyntesen tar upp koldioxid från luften när trädet växer. Väljer man att använda träet till långlivade produkter som till exempel byggnader, blir byggnaderna naturliga kolsänkor. Livslängden på en träbyggnad och ett träd är ungefär densamma – 80 år. Eftersom det växer upp nya träd där de en gång fälldes, fortsätter skogen att ta upp koldioxid och växa – i ett evigt kretslopp.

Tack vare träråvaran kan Lindbäcks alltså redan i dag leverera en unikt hållbar produkt.

– Det är en häftig insikt att vi därför kan erbjuda hus där klimatpåverkan från de stora byggdelarna under byggprocessen närmar sig noll om man tar hänsyn till kolsänkan. Du kan bygga klimatsmartare redan i dag om du väljer Lindbäcks.

Lindbäcks erbjuder redan nu beräkningar på hur deras hus påverkar koldioxidutsläpp och klimatet:

– Vi välkomnar lagkravet om klimatdeklarationer, vår bransch behöver ta ett större ansvar och visa på en ökad transparens i hållbarhetsfrågorna. Vi klarar i dag stränga krav på låg klimatpåverkan, det vet vi redan. Vi erbjuder därför proaktivt klimatkalkyler till våra projekt redan idag eftersom det inte finns någon anledning att invänta ett lagkrav.

– Våra trähus har inte bara klimatmässiga fördelar ur hållbarhetssynpunkt. Trä är ett naturmaterial som inte innehåller tillsatser eller giftiga ämnen. Att trähus är lätta gör markarbeten mindre krävande och transporter enklare. Ljudet i trähus är mjukare jämfört med andra byggmaterial och det är även skillnad i ljudnivå under byggtiden – något som uppskattas av byggplatsens omgivning, konstaterar Annica Lindbäck.

Ämnen

Kategorier


Vi bygger industriellt för att vi tror på boende för fler. I nära samarbete med våra kunder och med en stark drivkraft för innovation utvecklar och bygger vi industriellt producerade flerbostadshus i trä – allt för att skapa slagkraftiga och hållbara boenden som motsvarar morgondagens behov. Vi lägger stort fokus på hög boendekvalitet och genom att alltid samarbeta med några av landets främsta arkitektkontor skapar vi attraktiva, sunda och funktionella hem där människor trivs och ska ha råd att bo.

Familjeföretaget startade 1924 i Piteå, där huvudkontor och våra två produktionsanläggningar finns. Vi har även kontor i Stockholm, Göteborg och Kiruna och totalt är vi ca 600 medarbetare som arbetar efter våra kärnvärden; kunskap, engagemang och drivkraft.

Med målet att bli Europas modernaste producent av flerbostadshus har vi idag en helt ny produktionsanläggning. Den invigdes i slutet av 2017 och är helt försörjd av solenergi och fjärrvärme. På Lindbäcks är vi kända för att vara innovativa, och det stämmer – vi siktar aldrig annat än framåt.

Välkommen att läsa mer på www.lindbacks.se

Kontakter

David Sundström

David Sundström

Presskontakt Affärschef Sverige 070-579 61 96

Rationellt byggande. Sunt boende.

Vi bygger industriellt för att vi tror på hållbart boende för fler. I nära samarbete med våra kunder och med en stark drivkraft för innovation utvecklar och bygger vi industriellt producerade flerbostadshus i trä – allt för att skapa slagkraftiga och hållbara boenden som motsvarar morgondagens behov. .Vi lägger stort fokus på boendekvalitet och genom att alltid samarbeta med några av landets främsta arkitektkontor skapar vi attraktiva, sunda och funktionella hem.
Familjeföretaget startade 1924 i Piteå, där huvudkontor och våra två produktionsanläggningar finns. Vi har även kontor i Stockholm och totalt är vi ca 540 medarbetare som arbetar efter våra kärnvärden; kunskap, engagemang och drivkraft.

Välkommen att läsa mer på www.lindbacks.se

Lindbäcks
Hammarvägen 21, Box 753
941 28 Piteå
Sverige