Gå direkt till innehåll

Nyhet -

​Julgranar fortsätter att sprida värme - även efter jul

På måndag är det Tjugondag Knut och julgranen ska traditionsenligt dansas ut. Men släng inte julgranen i naturen, utan låt den göra nytta. Genom att lämna din julgran till återvinning bidrar du till att skapa hållbar energi och klimatsmart fjärrvärme.

- När du lämnar din julgran vid en av kommunens återvinningscentraler gör du en ansvarsfull insats för klimatet och bidrar till att energi produceras på ett hållbart sätt, säger Fredrik Klingvall, kommunikationsansvarig på Linde energi.

Beräkningar visar att om samtliga färska julgranar som säljs i Sverige skulle återvinnas, räcker energin till att värma 1 200 villor eller 4 000 lägenheter i ett helt år. Kraften från en återvunnen julgran ger el till att köra fyra fulla tvättmaskiner.

- Julgranen är ett utmärkt exempel på en råvara som används för att producera fjärrvärme. Med fjärrvärme minskar också utsläppen i atmosfären. Vår fjärrvärme består till största delen av spillvärme, energi som annars går förlorad, från BillerudKorsnäs i Frövi och Baettr i Guldsmedshyttan, fortsätter Klingvall.

Du kan lämna din julgran vid någon av kommunens återvinningscentraler. Var dessa finns och öppettider hittar du på Samhällsbyggnad Bergslagens hemsida. Julgranarna körs sedan till BillerudKorsnäs i Frövi, där de flisas och används i tillverkningsprocessen och i slutändan bidrar till att skapa fjärrvärme.

- Att lämna in julgranen till återvinning är både hållbart och skapar nytta. De som har möjlighet kan givetvis elda upp granen själva, men då ska man ha med sig att 90 gånger mer stoft släpps ut i atmosfären jämfört med om granen tas om hand och bränns i ett värme- eller kraftvärmeverk, avslutar Klingvall.

Plastgranar sorteras som brännbart grovavfall och kan även de lämnas vid kommunens återvinningscentraler. Det brännbara avfallet blir sedan till energiåtervinning i värmeverk.

Så fungerar Linde energis fjärrvärme – ett klimatsmart kretslopp


Värme som produceras i tillverkningsprocesser på BillerudKorsnäs i Frövi och Baettr i Guldsmedshyttan samlas upp och värmer vatten som sedan leds ut i ett nät av nedgrävda rör till våra kunder. I fastigheterna som är anslutna till fjärrvärmenätet finns en fjärrvärmecentral som överför värmen till husets egna värmesystem, alltså till elementen och uppvärmningen av varmvatten. Därefter återvänder vattnet i returledningen till industrin för att värmas upp på nytt.

Ämnen

Taggar

Regions


Linde energi erbjuder energi för ljus, kraft och värme till Bergslagen. Med hållbara lösningar och personlig närvaro ger vi våra kunder den bästa servicen. Vi ägs av Lindesbergs kommun och är närmare 50 medarbetare. 

Som energiproducent har vi ett större ansvar än att enbart leverera el och värme till bostäder, företag och samhällsfunktioner. Det  handlar om hur vi hanterar vår produktion och vilka värderingar som styr oss framåt. Därför är vi stolta över att all vår el är 100 % förnybar.

Idag har vi fem egna vattenkraftverk och Örebro läns största markförlagda solpark. Vi satsar på ny teknik och smarta initiativ för att ständigt minska vår klimatpåverkan. På så vis skapar vi hållbara lösningar för att alla ska kunna leva, jobba och utvecklas i Bergslagen. Idag och imorgon.

Presskontakt

Fredrik Klingvall

Fredrik Klingvall

Presskontakt Kommunikationsanvarig Kommunikation 0790604744

Relaterade nyheter