Gå direkt till innehåll
Linde energis första hållbarhetsrapport är här

Nyhet -

Linde energis första hållbarhetsrapport är här

2018 var första året som Linde energi gjorde ett klimatbokslut, en sammanställning av företagets påverkan på klimatet. Klimatbokslutet 2018 visar att Linde energis påverkan på klimatet är negativ, och dessutom hjälpte det företaget att identifiera aktiviteter att utveckla och förbättra i hållbarhetsarbetet framåt.

- Vår verksamhet är bred och sträcker sig från produktion och leverans av el, värme, ånga och kyla till att utveckla morgondagens energilösningar. Då är det extra roligt att se att vårt klimatbokslut visar att Linde energis bidrag till klimatpåverkan är negativ, säger Jens Isemo, vd på Linde energi.

- Vi är stolta över att kunna bidra till ett hållbart samhälle genom att använda naturens egna resurser, fortsätter Isemo.

2018 lade Linde energi grunden för sitt strategiska hållbarhetsarbete. Det övergripande målet är att arbeta smart, effektivt och hållbart.

- Linde energis hållbarhetsarbete är inriktat på frågor där vi har en betydande påverkan, ett tydligt ansvar och en möjlighet att bidra. För oss är det viktigt att agera för ett hållbart samhälle när vi levererar energi, säger Emma Johansson, EHS&S-ansvarig på Linde energi.

Exempel på strategiska initiativ under 2018 är en ny miljö- och hållbarhetspolicy, att göra klimatbokslut, att ta fram fler miljö- och klimatmål samt identifiera hur Linde energis verksamhet påverkar ekonomiska, sociala och miljömässiga områden i samhället.

Läs och ladda ner hela hållbarhetsrapporten på lindeenergi.se.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Linde energi erbjuder energi för ljus, kraft och värme till Bergslagen. Med hållbara lösningar och personlig närvaro ger vi våra kunder den bästa servicen. Vi ägs av Lindesbergs kommun och är närmare 50 medarbetare. 

Som energiproducent har vi ett större ansvar än att enbart leverera el och värme till bostäder, företag och samhällsfunktioner. Det  handlar om hur vi hanterar vår produktion och vilka värderingar som styr oss framåt. Därför är vi stolta över att all vår el är 100 % förnybar.

Idag har vi fem egna vattenkraftverk och Örebro läns största markförlagda solpark. Vi satsar på ny teknik och smarta initiativ för att ständigt minska vår klimatpåverkan. På så vis skapar vi hållbara lösningar för att alla ska kunna leva, jobba och utvecklas i Bergslagen. Idag och imorgon.

Presskontakt

Fredrik Klingvall

Fredrik Klingvall

Presskontakt Kommunikationsanvarig Kommunikation 0790604744

Relaterade nyheter