Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hållbart regionsamarbete säkrar framtidens vattenförsörjning på Lindesbergs lasarett

Linde energi och Region Örebro län investerar tillsammans i en ny reningsanläggning som ska förse Lindesbergs lasarett med dricksvatten och kyla. - Det är en långsiktigt hållbar investering som gör stor miljönytta och som säkerställer att akutsjukvården fungerar även om den kommunala vattenförsörjningen skulle störas, till exempel genom försämrad vattenkvalitet, säger Håkan Stålbert (KD), ordförande i Region Örebro läns servicenämnd.

Det nya, utökade avtalet sträcker sig över 15 år och innebär att Linde energi förutom kylvatten nu får möjlighet att komplettera med leverans av reservvatten till Lindesbergs lasarett.

- Vi bygger en helt ny reningsanläggning med effektiva och moderna sandfilter och samlokaliserar det med Region Örebro län, som i samma så kallade filterhus renar råvatten, eller reservvatten, till dricksvatten. Ett samarbete och en hållbar investering som kommer att säkra driften av akutsjukvården på Lindesbergs lasarett för lång tid framöver, säger en mycket nöjd Jens Isemo, vd på Linde energi.

2014 började Linde energi att leverera kylvatten till Lindesbergs lasarett i syfte att kyla sjukhusets medicinska utrustning samt ge patienter och personal en bekväm inomhustemperatur. Det 10-åriga avtalet med Region Örebro län utvärderades tidigt, och 2017 ingicks ett intentionsavtal där parterna efter flera utredningar kom överens om att utöka åtagandet, för att även omfatta leverans av reservvatten som efter filtrering blir till dricksvatten.

- Om dricksvattnet i Lindesberg blir otjänligt måste vi fortfarande kunna förse Lindesbergs lasarett med rent dricksvatten. Dessutom är kyla extremt viktigt i ett sjukhus, dels för att kunna hålla en rimlig inomhustemperatur, dels för att säkra driften av medicinsk utrustning. Det här är ett fantastiskt projekt med såväl samhället som ekonomin och miljön som stora vinnare, säger Bengt Bodin, avdelningschef Fastighetsavdelningen på Region Örebro län.

Så fungerar det – i korthet
Grundvatten pumpas upp ur marken på cirka 20 meters djup. Vattnet leds i en 800 meter lång ledning genom Bottenån och vidare till det nya filterhuset, placerat på en nyförvärvad tomt på Kopparbrinken. Grundvattnet fördelas i två rör. I det ena leder Linde energi vatten till en värmeväxlare på Lindesbergs lasarett, där det blir till fjärrkyla. Fjärrkylan får maximalt uppnå nio grader för att kunna kyla exempelvis sjukhusets röntgenutrustning. I det andra renar Region Örebro län reservvatten till dricksvatten.

Vattensiffror
- Den nya reningsanläggningen kan rena maximalt 100 kubikmeter vatten i timmen.
- 1 kubikmeter = 1 000 liter vatten.
- Förbrukningen för en tvåbarnsfamilj i en normalstor villa är 200 kubikmeter per år.
- Ett normalstort badkar rymmer 0,3 kubikmeter vatten.

För mer information och frågor, kontakta:

Håkan Stålbert, ordförande i Region Örebro läns servicenämnd
072-070 41 62

Jens Isemo, vd Linde energi
070-567 18 78
jens.isemo@lindeenergi.se

Bengt Bodin, avdelningschef Fastighetsavdelningen på Region Örebro län
019-602 73 19
bengt.bodin@regionorebrolan.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Linde energi erbjuder energi för ljus, kraft och värme till Bergslagen. Med hållbara lösningar och personlig närvaro ger vi våra kunder den bästa servicen. Vi ägs av Lindesbergs kommun och är närmare 50 medarbetare. För oss är säkerhet, miljö och nöjda kunder det allra viktigaste. Och att ständigt utvecklas. 

Linde energi producerar förnybar el med sol- och vattenkraft. Vi levererar fjärrvärme, som till största delen består av spillvärme – energi som annars går förlorad – från lokala företag. Vi levererar även fjärrkyla och processånga till lokala företag och offentliga verksamheter samt erbjuder andra tjänster som lösningar för egen solelproduktion och laddning för elbilar.

Kontakter

Simon Tullstedt

Presskontakt Marknads- och kommunkationschef Kommunikation 0581-88712

Relaterat innehåll

Linde energi. Personlig värme. Kraft från Bergslagen.

Linde energi erbjuder energi för ljus, kraft och värme till Bergslagen. Med hållbara lösningar och personlig närvaro ger vi våra kunder den bästa servicen. Vi ägs av Lindesbergs kommun och är närmare 50 medarbetare.

Som energiproducent har vi ett större ansvar än att enbart leverera el och värme till bostäder, företag och samhällsfunktioner. Det handlar om hur vi hanterar vår produktion och vilka värderingar som styr oss framåt. Därför är vi stolta över att all vår el är 100 % förnybar.

Idag har vi fem egna vattenkraftverk och Örebro läns största markförlagda solpark. Vi satsar på ny teknik och smarta initiativ för att ständigt minska vår klimatpåverkan. På så vis skapar vi hållbara lösningar för att alla ska kunna leva, jobba och utvecklas i Bergslagen. Idag och imorgon.

Linde Energi AB
Skrinnargatan 6
71134 Lindesberg
Sverige