Pressmeddelande -

Fortsatt satsning på Test Site Sweden

Lindholmen Science Parks program Test Site Sweden har utvecklats till att bli en världsunik mötesplats för samverkansprojekt och med testmiljöer för hållbara transportsystem. Vinnova har nu gått in och säkrat finansieringen av programmet även för de kommande åren.

Test Site Sweden har sedan 2006 drivits av Lindholmen Science Park på uppdrag av Vinnova. Inom ramen för Test Site Sweden arbetar fordonsindustrin tillsammans med högskola och offentliga aktörer för att nationellt skapa unika demonstrations- och provningsmiljöer för produkter och tjänster för hållbara transportsystem. Extra fokus ligger på miljö, fordonssäkerhet och logistik.

Under de kommande åren hoppas vi ytterligare kunna fördjupa samverkan med övrig fordonstestverksamhet runt om i Sverige, inte minst med vintertestanläggningarna i Norrbotten. Dels för att uppnå mer relevanta tester och testmiljöer när det gäller exempelvis laddning av elfordon och dels för att undvika parallellarbete, säger Peter Öhman, projektledare på Test Site Sweden.

 

För mer information, kontakta:
Peter Öhman, projektledare på Test Site Sweden.
Tel: 031-764 70 14  eller e-post: peter.ohman@lindholmen.se

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Kontakter

Maria Hedlund

Presskontakt Marknad & Kommunikationschef PR och kommunikation 031-764 70 45