Pressmeddelande -

DoBeGreen-en miljöportal med kartan i fokus

www.DoBeGreen.se är en miljöportal för alla kartälskare! Vi tycker att kartan är det bästa sättet att presentera miljöstatus på och därför vill vi erbjuda en kartserver som innehåller miljöinformation som man annars bara ser som siffror i tabeller och cirkeldiagram. Miljöfrågorna är globala och utsläppen känner inga nationella gränser. Just därför är det så viktigt att visa hur vårt eget konsumtionsbeteende och utsläpp från våra egna industrier och transporter förhåller sig till resten av världen. Både ur geografisk, politisk och kulturell synpunkt.  

Vi vill att www.DoBeGreen.se ska vara en levande portal med många inslag från allmänheten likväl som från myndigheter och organisationer. Medverka! www.DoBeGreen.se slår ett slag för INSPIRE som är ett EU-direktiv som vill öppna upp för mer fri grunddata, framtagen via skattefinansierade medel. Vi tror att om grunddata öppnas upp så kommer det bidra till att miljödata kan presenteras och användas i många fler sammanhang, sett ur många fler synvinklar. Vi tror att en mångfald i utnyttjandet av grunddata, både kommersiellt och via universitet och myndigheter, kan förbättra beslutsunderlag och ge en ökad förståelse, och i förlängningen: en mer miljöneutral värld.

www.DoBeGreen.se gör en djupdykning i den globala datamängden. Karttjänsten presenterar kartor över medlemsländerna i Kyotoavtalet, CO2-utsläpp i förhållande till mängden producerad el för världens olika länder, vindhastigheter i Sverige och mycket mycket mer.

 

Vi är vad vi gör och vad vi gör spelar roll.

Ämnen

 • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

 • miljö
 • miljöportal
 • portal
 • kartor
 • kartserver
 • karttjänst
 • co2
 • utsläpp
 • vindhastighet
 • solenergi
 • solinstrålning
 • kwh
 • transport
 • sektor
 • transportsektorn
 • kyoto
 • kyotoavtalet
 • el naturalista