Pressmeddelande -

"Klimatångest är ingen bra drivkraft till förändring"

"Klimatångest är ingen bra drivkraft till förändring". Så säger prästen Henrik Grape; klimatsamordnare inom Svenska Kyrkan, i en djuplodande intervju till www.DoBeGreen.se. Han berättar om sin syn på klimatfrågorna och om Svenska Kyrkans arbete mot en mer klimatneutral verksamhet. Han förklarar sin vision om att kyrkan ska få en viktigare roll inom klimatdebatten, genom att öppna upp för samtal om förändrade vanor, existentiella frågor och rättvisefrågor. Det är viktiga pusselbitar som behövs för att förstå klimatproblematiken och dess uppkomst. Lika viktiga som de mer teknokratiska frågorna om t ex förnyelsebar energi och handel med utsläppsrätter. Henrik berättar också om begrepp som "konsumism", och om hoppet och handlingen som viktiga drivkrafter: "Vi står inför världens chans att förändra livet till det bättre".

 

www.DoBeGreen.se är miljöportalen som sätter kartan i centrum. Kartan är ett utmärkt verktyg för att visualisera miljöstatus med och ambitionen är ett kartbibliotek med mängder av intressant information. Men www.DoBeGreen.se är även en plats som vill visa hur olika människor ser på de aktuella klimat- och miljöfrågorna. 

 

Vi är vad vi gör och vad vi gör spelar roll. Medverka! 

 

 

Ämnen

 • Miljöpolitik

Kategorier

 • miljöportal
 • kartor
 • kartserver
 • karttjänst
 • miljö
 • portal
 • utsläpp
 • svenska kyrkan
 • präst
 • klimatsamordnare
 • hållbar
 • utveckling
 • miljöfrågor
 • klimat