Pressmeddelande -

Ta tillvara dina rättigheter

Inkassokonsult KB erbjuder inkassotjänster till förmånliga priser. Priserna utgår från de lagstadgade kostnaderna för inkasso. Det innebär i praktiken att kunder till Inkassokonsult inte betalar något för att använda sig av våra tjänster. Kostnaderna ska i första hand betalas av den som inkassokravet riktar sig emot.

Grundaren till Inkassokonsult har under många år följt småföretagare som inte fått betalt för sitt arbete. En stötsten för att använda sig av inkassotjänster är kostnaderna. Årsavgifter och andra kostnader har inneburit att en del företagare inte tyckt att det är för kostsamt att ta vara på sina rättigheter. Det finns ingen garanti för att få tillbaka pengarna även om inkassobolag anlitas.

 Inkassokonsult vill ändra på detta. Det ska vara lönsamt och enkelt att ta tillvara på sina rättigheter. Där erbjuder bolaget förmånliga villkor.

 Det finns företagare som vill sköta sina inkassokrav själva men tycker att det innebär en hel del administrativa besvär som att upprätta kravbrev och räkna ut ränta. Inkassokonsult erbjuder företagare att helt kostnadsfritt använda sig av smarta formulär som finns på inkassokonsults hemsida www.inkassokonsult.se. Formulären är enkla att fylla i, ränta räknas ut automatiskt. Användare behöver inte skapa något konto eller liknade utan är bara till att fylla i uppgifterna och spara den som en pdf-fil, som kan skrivas ut eller skickas elektroniskt. Denna tjänst är helt kostnadsfri. Anledningen till att tjänsten är kostnadsfri är den låga kostnad som elektroniska tjänster på internet innebär.

 Inkassokonsult KB erbjuder alla hjälp med inkasso. Bolaget arbetar med seriösa klienter och har som målsättning att det ska löna sig att ta tillvara sina rättigheter.

Kategorier

  • inkassokonsult
  • inkasso

Inkassokonsult erbjuder inkasso till bra villkor, det är lönsamt att anlita oss.