Pressmeddelande -

42 miljoner till förorenat område

Naturvårdsverket har beviljat 42 miljoner kronor för att sanera det förorenade området vid gamla sågverket i Bestorp. Det innebär att Linköpings kommun kan genomföra en planerad sanering.

Under 2019 kommer Naturvårdsverket att betala ut 42 miljoner kronor för saneringsinsatser vid Bestorp såg i Linköpings kommun. Den planerade åtgärden innebär bland annat att kommunen kan påbörja bortgrävning och omhändertagande av förorenad jord och sediment.

– Det positiva beskedet från Naturvårdsverket gör att vi nu kan påbörja planeringen av entreprenadarbetet. Riktlinjerna för vad som behöver göras inför saneringen är klara, det är bara när i tiden de olika aktiviteterna ska utföras som måste bestämmas, säger Linköpings kommuns projektledare Malin Johansson.

Elin Iseskog, funktionschef för miljöskyddsenheten på Länsstyrelsen Östergötland, är glad över att det nu är klart att påbörja saneringen av länets högst prioriterade åtgärdsobjekt.

– Åtgärden är en viktig del i arbetet för att nå de nationella miljömålen såsom giftfri miljö och levande sjöar och vattendrag, säger hon.

Från mitten av 1940-talet till dess att sågverket lades ned 1958 sprayades virke med klorfenolpreparat för blånadsskydd. De undersökningar som genomförts på platsen visar att marken där sprayning av virke har utförts samt angränsande områden är kraftigt förorenade av dioxin.

Läs mer om Bestorp såg

För mer information kontakta:
Malin Johansson, projektledare Linköpings kommun, telefon 013-20 62 95.

Ulf Johansson Lorin, avdelningschef Linköpings kommun, telefon 013-20 88 45.

Elin Iseskog, Miljöskyddsenheten, Länsstyrelsen Östergötland, telefon 010-223 54 31, elin.iseskog@lansstyrelsen.se

Jenny Hultgren, Miljöskyddsenheten, Länsstyrelsen Östergötland, telefon 010-223 54 45, jenny.hultgren@lansstyrelsen.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Regioner

  • Linköping

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Kontakter

Sonja Sandbacka

Presskontakt Tf. Presschef Mediakontakter, omvärldsbevakning 013-26 27 63

Claes Lundkvist

Presskontakt Presskommunikatör Mediakontakter 013-20 64 77