Pressmeddelande -

Banan flyttas - nytt avtal för Linköping City Airport

Landningsbanan på Linköpings flygplats kommer att flyttas österut för att minska bullerstörningar och möjliggöra för fler bostäder. Linköpings kommun och Saab AB har också kommit överens om att teckna ett nytt driftavtal för Linköping City Airport, som sträcker sig fram till 2021.

Parterna har tagit fram ett förslag om att flytta landningsbanan 600 meter österut. Kostnaden för att flytta landningsbanan är beräknad till cirka 310 miljoner kronor. Fördelningen mellan kommunen och Saab AB föreslås vara 210 miljoner kronor respektive 100 miljoner kronor. Det ger kommunen möjlighet att exploatera mark, vilket beräknas ge ökade intäkter med minst lika stort belopp som kostnaden för banflytten.

– Det här är ett väldigt viktigt och positivt beslut för Linköping. Nu har vi säkrat flygplatsens funktion för en fortsatt positiv utveckling av näringslivet både i Linköping och i regionen. Avtalet, som sträcker sig ända fram till 2021, möjliggör för fler bostäder och en tätare, mer sammanhållen stad, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

En flytt av landningsbanan innebär minskat buller och därmed billigare bullerskyddsåtgärder samt minskade risker och att exploateringsmöjligheterna ökar framförallt i Kallerstad, Stångebro och Tannefors.

– Det är positivt att banflytten innebär minskat buller samtidigt som den säkerställer utbyggnaden av cirka 10 000 bostäder i stadsnära läge. Det kommer att innebära en förstorad innerstad med mer cykel- och gångtrafik, säger Nils Hillerbrand (MP), kommunalråd och gruppledare.

Saab och Linköpings kommun har tillsammans tagit fram ett nytt avtal för civilflygtrafik.

– Det är avgörande att vi har en centralt belägen flygplats. För Linköpings och regionens tillväxt har det stor betydelse att våra företag kan nå ut i världen och till nya marknader. Med en säkrad framtid för flygplatsen kan Linköping fortsätta att vara regionens tillväxtmotor, med ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt näringsliv, säger Daniel Andersson (L), kommunalråd och gruppledare.

Kommunens ersättning till Saab för år 2016-2017 föreslås bli 55 miljoner kronor. För åren 2018-2021 föreslås ersättningen vara 112 miljoner kronor. Jämfört med tidigare avtal innebär det en lägre kostnad för kommunen.

Presentation med siffror och karta finns under relaterat material längre ner på sidan.

För ytterligare information kontakta kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S), telefon 0722-40 07 40, kommunalråd Nils Hillerbrand (MP), telefon 070-362 62 40, kommunalråd Daniel Andersson (L), telefon 072-240 07 71. För frågor till Saab AB hänvisas till Saabs presschef Sebastian Karlsson, telefon 0734-18 71 62.

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Kategorier

  • flygstaden
  • flygavtal
  • linköpings flygplats
  • linköping city airport
  • kommunstyrelsen

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Presskontakt

Sonja Sandbacka

Presskontakt Tf. Presschef Mediakontakter, omvärldsbevakning 013-26 27 63

Claes Lundkvist

Presskontakt Presskommunikatör Mediakontakter 013-20 64 77