Pressmeddelande -

Sex utvalda arkitektteam tävlar om hur innerstaden ska växa över ån

Regeringens besked om att bygga nya snabbjärnvägen Ostlänken innebar startskottet för det omfattande arbetet med att planera och bygga Linköpings nya resecentrum och en helt ny stadsdel. Hela 59 svenska och utländska byråer anmälde intresse för att få delta i en arkitekttävling. Nu har sex byråer kända och erfarna byråer valts ut.

Följande team/grupperingar inbjuds att delta i arkitekttävlingen Linköping – innerstaden växer över ån:

White arkitekter och Spacescape

I samarbete med WSP, Schlaich Bergermann och Jönköping International Business School.

Metro arkitekter & Rundquist

I samarbete med Sydväst, Buro Happold, Ramböll och Urbanisma.

Allies and Morrison

I samarbete med General Architecture och Ramböll.

Tegnestuen Vandkunsten

I samarbete med Marianne Levinsen Landskab, Sloth Möller, Esbensen, WSP samt Peter Maskell och Anders Lund Hansen.

Tovatt architects&planners och Ramböll

I samarbete med Paju, urban think tank och Wennanders.

Transform och Kragh&Berglund

I samarbete med Trivector, Kreera, Centerlöf & Holmberg och Fforum.

- Vi går nu in i den viktigaste fasen i Linköpings historia sedan universitetet startade för 40 år sedan. Det stora intresset för att få vara med om detta vittnar om Linköpings starka utveckling och attraktionskraft, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M).

- Ostlänken är inte bara nya järnvägsspår, utan ett samhällsbyggnadsprojekt som för med sig investeringar i mångmiljardklassen. Vi har en unik möjligt att skapa en modern stadsdel för människor att bo, leva och arbeta i, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Muharrem Demirok (C).

Vid bedömningen har stor vikt lagts vid att teamen ser tävlingen som en komplex stadsbyggnadsuppgift med en genomförandeprocess över lång tid. Motiveringar och urvalskriterier finns i en bifogad urvalsrapport längre ned i detta pressmeddelande.

För Linköping innebär Ostlänkens byggstart 2017 också starten för utbyggnad av en helt ny stadsdel och ett nytt läge för resecentrum. Stadskärnan och innerstaden tar klivet över Stångån.

Eftersom Linköping redan idag är det regionala pendlingsnavet i Östergötland är kraven stora på att resenärer och olika transportslag kan mötas. Förutom fjärrtåg, pendeltåg och buss knyts även näraliggande Linköpings City Airport ihop med det nya rescentrumet.

Linköpings kommunfullmäktige beslutade redan 2007 om ett nytt läge för resecentrum. Översiktsplaner är färdiga, stora markinköp har gjort och stora fastighetsägare vill bygga i den nya stadsdelen. Nu pågår även en omfattande rekrytering av personal till projektet.


Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Kategorier

  • arkitektur
  • resecentrum
  • höghastighetståg
  • ostlänken
  • stadsutveckling
  • kommunikationer
  • boende
  • samhällsbyggnad

___________________________________________________________________________________

Linköping har 148 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Linköping vill växa, utvecklas och attrahera nya invånare. Vi vågar pröva nya idéer, både i vår service till medborgarna och i vår egen organisation. Linköpings kommun har 7 800 anställda och omsätter 7,2 miljarder kronor. Ekonomin är stabil och har gett positiva resultat flera år i rad. Kommunalskatten är den lägsta i regionen. De kommunala bolagen har 1 240 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor och ger årligen positiva resultat. Linköping har ett stort universitet och Linköping är Sveriges flyghuvudstad.

Presskontakt

Sonja Sandbacka

Presskontakt Tf. Presschef Mediakontakter, omvärldsbevakning 013-26 27 63

Claes Lundkvist

Presskontakt Presskommunikatör Mediakontakter 013-20 64 77