Pressmeddelande -

Stipendium för mångfalds- integrations- och jämlikhetsarbete

2013 års stipendium för mångfalds- integrations- och jämlikhetsarbete går till en person, Jan Johansson, och till en förening, Romanofolket Resande Östergötland.
Dessutom delas ett hedersomnämnande ut, postumt, till Arash Sharafadin, tidigare ungdomssamordnare i Linköpings kommun.

– För första gången har kommittén valt att dela ut ett postumt hedersomnämnande, säger stipendiekommitténs ordförande Paul Lindvall.

Jan Johansson arbetar som diakon i Svenska kyrkan i Linköping. Han får stipendiet med följande motivering:

”Jan möter dagligen människor i svåra situationer och med sitt livsbejakande engagemang och personliga mod visar han på att även mycket svåra stunder och till synes omöjliga uppgifter kan innehålla värdighet och öppna framtidsmöjligheter. Att formulera ord som ”det går inte” eller ”jag ger upp” – finns inte i Jans sinnesvärld. Viljan att ständigt söka lösningar för de olika människoöden och livssituationer som Jan kommer i kontakt med är outtröttlig och han använder ofta sitt breda kontaktnät. Att söka nya lösningar och kanske, ibland prova vägar utanför det gängse, är lite av hans signum.  Jan personifierar ordet medmänsklighet.”

2013 års stipendium för mångfalds- integrations- och jämlikhetsarbete går till en person, Jan Johansson, och till en förening, Romanofolket Resande Östergötland.
Dessutom delas ett hedersomnämnande ut, postumt, till Arash Sharafadin, tidigare ungdomssamordnare i Linköpings kommun.

Föreningen Romanofolket Resande Östergötland delar stipendiet med Jan. Motivering:

”Resandefolket, en av Sveriges fem nationella minoriteter, har i sekler varit utsatta för diskriminering och förföljelse. Föreningen Romanofolket Resande Östergötland har genom sitt engagemang bidragit till att våga kliva ut som stolta bärare av en flerhundraårig historia och identitet. De har modigt visat på att man som folkgrupp kan gå från att leva i undanskymdhet till att med en begynnande självklarhet vara en del i samhället. Med ett engagerat deltagande till exempel vid utställningar och samverkansprojekt, har föreningen visat att man nu som nationell minoritet ser sig som en självklar aktör på bland annat den kulturella arenan. En föreningskraft att räkna med! ”

Stipendiaterna får 6 000 kronor vardera.

Ett hedersomnämnande ges i år postumt till Arash Sharafadin, tidigare ungdomssamordnare i Linköpings kommun. Motivering:

”Med detta hedersomnämnande vill vi lyfta fram Arash glödande engagemang för att stötta ungdomar att byta en kriminell livsstil mot en mer ordnad tillvaro.  Arash hade själv tidigare levt bland tungt kriminella men tagit beslut om att byta ut det livet. 
Hur stort mod detta krävde av honom är svårt att förstå, men vi kan anta att det krävde personlig styrka och inre mod. Denna styrka tillsammans med hans handlingskraft och engagemang medföljde många positiva möten och aktiviteter. När det gällde att fånga upp ungdomar ’på glid’ gjorde han en fantastisk insats för Linköpings kommun som helhet och för Skäggetorp i synnerhet. Han blev därigenom en förebild för många andra.”

På bilden syns från vänster: Mansour Sharafadin, kommunalråd Carina Boberg, Kianosh Sharafadin, Stig-Ove Lundahl, kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall, Jan och Marie Johansson.

Stipendiaterna har följande telefonnummer: Jan Johansson 013-20 50 13. Ordförande i  Romanoföreningen Stig-Ove Lundahl 0707- 52 37 21. För ytterligare information om stipendiet kontakta ordföranden i stipendiekommittén Paul Lindvall, telefon 0702-11 44 82

Ämnen

  • Lokal/regional påverkan

Kategorier

  • jämlikhet
  • integration
  • mångfald

Regioner

  • Linköping

_______________________________________________________________________________

Linköping har 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer, utvecklas och attraherar nya invånare. Linköping har ett stort universitet och vi är Sveriges flyghuvudstad. Linköpings kommun har 7 600 anställda och omsatte 7,7 miljarder kronor 2012. Resultatet blev 398 miljoner kronor. Finanserna är stabila och kommunen har inga egna lån. Kommunalskatten är lägst bland regionens kommuner. De kommunala bolagen har cirka 1 200 anställda och omsätter 8,5 miljarder kronor (2011) och ger årligen positiva resultat.

Presskontakt

Sonja Sandbacka

Presskontakt Tf. Presschef Mediakontakter, omvärldsbevakning 013-26 27 63

Claes Lundkvist

Presskontakt Presskommunikatör Mediakontakter 013-20 64 77