Gå direkt till innehåll
Glädjen var stor när borrningen påbörjades
Glädjen var stor när borrningen påbörjades

Blogginlägg -

Världen behöver rent vatten

Lions Sveriges projekt Water Means Life - Somalia.

Rent vatten är enligt FN en mänsklig rättighet.
Trots det dör i världen 800 barn varje dag på grund av smutsigt vatten och dålig sanitet.
Nästan 800 miljoner människor har inte tillgång till rent vatten.
Lions Sverige är en av de organisationer som nu arbetar för att hjälpa de värst drabbade.

Lions Sverige genomför just nu projektet Water Means Life - Somalia.
Projektledaren på plats, Mursal Isa, nyss hemkommen från start av ett nytt borrhål i byn Beeliwacatay, berättar att "Detta kommer att hjälpa 1000-tals människor till ett enklare och bättre liv".

Ämnen


Om Lions:

Lions Sverige med ca 10 000 medlemmar är en del Lions Clubs International.
Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd. Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet.
Lions hjälper till efter katastrofer, akut och vid återuppbyggnad, genom Lions internationella nätverk med 48 000 klubbar och 1,4 miljoner medlemmar över hela världen och genom Lions Clubs International Foundation, LCIF, som är rankad av Financial Times som världens bästa ickestatliga organisation.
Lions arbetar mot våld, droger och mobbning genom värdegrundsprogrammet Lions Quest -Tillsammans, som genomförs i skolor, idrottsklubbar och för föräldrar.
Lions ger människor med funktionshinder olika typer av stöd. Lions stöder också ungdomar på olika sätt genom ungdomsutbyte och stipendier ”bästa kompis” etc.
Lions Sverige prioriterar hållbar utveckling bl a genom att stödja cirkulär ekonomi, vattenprojekt och dela ut Lions miljöpris. Internt jobbar vi bland annat för att minska utsläppen av växthusgaser och att skapa mer hållbar konsumtion.
Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor oavsett ras och religion och på andra sätt göra en samhällsinsats

Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Sveriges Lions motto är: För samhällsansvar och livskvalitet.

För mer information: www.lions.se

PG: 90 1948-0
Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond

Presskontakt

Guvernörsrådsordförande

Guvernörsrådsordförande

Presskontakt Lions Sveriges ordförande 08-744 59 00

Relaterade nyheter