Gå direkt till innehåll
Lions Rent Vatten
Lions Rent Vatten

Nyhet -

Lions Sverige bidrar med rent vatten i Tanzania - 70 000 personer har fått ökad livskvalité och projektet fortsätter

Lions Sverige bidrar med rent vatten i Tanzania - 70 000 personer har fått ökad livskvalité och projektet fortsätter

Tanzania ligger i Östafrika intill Indiska Oceanen och alldeles söder om ekvatorn. Tanzania är dubbelt så stort som Sverige till areal. Antalet invånare är cirka 55 miljoner. Familjerna är stora och har i snitt ungefär 4,5 barn. Cirka 45% av befolkningen är 14 år eller yngre.

Tanzania är ett fattigt land. Nästan hälften av befolkningen lever i extrem fattigdom. Landet lider brist på all typ av infrastruktur. Vägarna är mycket dåliga, elektricitet saknas på landsbygden, vatten- och avlopp är bristfälligt, sjukvården otillräcklig, undervisning i mycket stora klasser och dåligt med skolmaterial och mycket annat. På landsbygden dominerar jordbruk. Basfödorna är ugali - ett slags majsmjöl - ris, casava, bananer och olika grönsaker. Det finns ingen direkt svält i Tanzania. Inga undernärda barn utan tvärtom är barnen pigga och nyfikna.
Dock är barnadödligheten definierad som antal barn per 1000 levande födda som dör före fem års ålder hög. Den är cirka 40 barn jämfört med Sveriges är cirka 2. Men för 20 år sedan var siffran 140 i Tanzania. En stor anledning till barnadödligheten är kolera, diarréer och uttorkning som oftast är orsakat av orent vatten.
Hälften av befolkningen på landsbygden saknar tillgång till bra vatten. Vatten hämtas från vattendrag och vattensamlingar eller genom att gräva i uttorkade flodfåror. Vattnet är ofta infekterat.

Att ha tillgång till rent vatten betyder i Tanzania 25 liter per person och dag inom ett avstånd av 400 meter. Vi i Sverige använder cirka 150 liter per person och har det alltid mycket nära.
Lions Rent Vatten (LRV) har sedan några år hjälp till med försörjningen av rent vatten. Delvis utifrån Lions projekt mot onödig blindhet och om mödravård samt alla de sjukdomar orent vatten orsakar. LRV arbetar i byar som ligger otillgängligt och oftast har skolor och vårdcentraler. LRV bygger hela vattensystem - djup borrad brunn, pump, dieselgenerator, vattenledningar, vattentorn och vattenposter. LRV arbetar tillsammans med Lions i Tanzania och allt arbete sker i samförstånd med tanzaniska myndigheter.

LRV lägger stor vikt vid den långsiktiga hållbarheten. Allt material köps i Tanzania för att kunna hitta reservdelar, byborna är med och betalar för att känna eget ägarskap samt allt vad LRV gör blir en del av Tanzanias officiella vattenorganisation. Men framförallt utbildar LRV ansvariga i byn för drift och underhåll och för att kunna sköta administration och ekonomi.

Allt LRV gör revideras lokalt.
Genom frågor till användarna har vi bland annat fått veta:

  • Utbrotten av kolera har upphört och ögonsjukdomar minskat mycket
  • Allmän hälsostatus har förbättrats
  • Avsevärt förbättrad sjukhusvård genom tillgång till rent vatten
  • Mindre frånvaro från skolan på grund av att magsjukdomar minskat kraftigt
  • Inte långt att gå för att hämta vatten
  • Mer tid för kvinnor att ta hand om barn och arbeta på fälten samt för flickor att gå i skolan
  • Minskad oro för vattenförsörjning. Tillräckligt med vatten finns alltid i närheten.

Hittills har LRV försett cirka 70.000 personer, åtta vårdcentraler och 24 skolor med vatten i elva olika byar i regionen Morogoro. Pågående har LRV två olika projekt för ytterligare cirka 17.000 personer. LRV har lärt sig hur byar kan få vatten på bra och hållbart sätt. LRV har också lärt sig att hantera all ekonomi på säkert sätt. Kostnaden för vatten till en person är ungefär 125 kronor. LRVs målsättning är att hjälpa minst 100.000 personer.

Vi hör och läser mycket om elände och problem i världen. Men det finns också hopp och positiva exempel. Tanzania är ett. Man bryr sig om varandra. De stora barnen tar hand om de små. Skoluniformerna är rena och prydliga. De vuxna umgås och man hjälper varandra över generationerna. Det är alltid nära till vänlighet och skratt.
Utvecklingen är positiv. Skolorna byggs ut och är nu gratis, barnadödligheten minskar, sjukhusen blir bättre med mer kompetent personal, vägar asfalteras, mer el kommer till landsbygden, mobiltelefoni är väl utbyggt och mycket billigt. Och – lärorikt för oss - alla plastpåsar är nu ersatta med nedbrytningsbara alternativ.

Tanzania är ett vänligt och positiv land och har vilja. Men behöver omvärldens stöd för fortsatt utveckling. 

Lions Rent Vatten vill fortsätta att bidra. Vi behöver din hjälp!
Projektet Lions Rent Vatten drivs av en projektgrupp utifrån Lionsklubbarna Hörby, Reng Höllviken och Åhus.
Mer information och kontaktuppgifter finns på www.lionsrentvatten.se


Relaterade länkar

Ämnen

Presskontakt

Alf-Göran Andersson

Alf-Göran Andersson

Presskontakt Lions Sveriges ordförande Lions Sverige 08-744 59 00

Relaterat material

För samhällsansvar och livskvalité

Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika samhälls- och hjälpprojekt för att göra världen till en bättre värld att leva i. Lions förbättrar livskvaliteten för människor lokalt, nationellt och internationellt.

Hjälpen sker från människa till människa och styrs av lokala behov, då nätverket av medlemmar i Lions finns i 200 länder.

Lions Clubs International
Geijersvägen 24
112 44 Stockholm