Gå direkt till innehåll
Friskt och rent vatten till både djur och befolkning.
Friskt och rent vatten till både djur och befolkning.

Pressmeddelande -

Ett år med vatten. Sveriges Lions projekt Water Means Life

På ett år har Lions Sveriges projekt Lions Water Means Life sett till att 15 000 människor i Somalia fått tillgång till rent vatten.

Byn Beeli Wacatay ligger i Bariregion i Puntland, på Somalias nordöstra spets. Regionen är en halvöken med mindre än 100 millimeter regn om året, och vatten är ett av de mest akuta behoven. De naturliga dammar och grunda brunnar som finns torkar snabbt ut under torrperioderna. De flesta byar i området är beroende av vattentransporter, då den genomsnittliga distansen till närmsta vattenkälla är mer än 200 kilometer.

Så var åtminstone fallet för lite mer än ett år sedan, innan Lions Sveriges projekt Water Means Life inleddes. Genom projektet hittade man vatten i området i februari 2020 – på 320 meters djup. Ett borrhål gjordes, och idag förser hålet 15 000 människor med vatten av god kvalitet.

Ett år med den nyfunna vattentillgången har redan givit effekt; Beeli Wacatays invånartal har börjat öka, då människor har flyttat till de nya vattenresurserna. Möjligheterna till odling och boskapsförsel, som är den huvudsakliga sysselsättningen i regionen, har förbättrats, och livsutsikterna för människorna i ett av världens torraste områden har drastiskt förändrats.

För två veckor sedan påbörjade Lions nästa fas i projektet, och man började borra efter vatten i byn Hamare   70 km söder om Beeli Wacatay. Redan efter en veckas borrning nådde man vatten, som nu ska testas för att säkerställa att det är av god kvalitet. Om så är fallet kommer alla byar i Bari-regionen, med ett invånartal på ca 150 000 personer, ha tillgång till dricksvatten.

 - Vattenbristen har gjort livet svårare att leva i området. Lions vattensatsning har visat oss vägen till räddningen, säger Boqor Abdirashid Boqor Omar i byn Hamure.

  Ämnen


  Om Lions:

  Lions Sverige med ca 10 000 medlemmar är en del Lions Clubs International.
  Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd. Lions Sverige är med i Svenska FN-förbundet.
  Lions hjälper till efter katastrofer, akut och vid återuppbyggnad.
  Lions arbetar mot våld, droger och mobbning genom värdegrundsprogrammet Lions Quest -Tillsammans
  Lions ger människor med funktionshinder olika typer av stöd. Lions stöder också ungdomar på olika sätt genom ungdomsutbyte och stipendier.
  Lions Sverige prioriterar hållbar utveckling bl a genom att stödja cirkulär ekonomi, vattenprojekt och dela ut Lions miljöpris.
  Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor oavsett ras och religion och på andra sätt göra en samhällsinsats.
  Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

  Lions Sveriges motto är: För samhällsansvar och livskvalitet.

  För mer information: www.lions.se

  PG: 90 1948-0
  Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond

  Kontakter

  Lars Kuntze

  Lars Kuntze

  Presskontakt Marknadsföringsansvarig Sverige +46 705694055

  För samhällsansvar och livskvalité

  Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika samhälls- och hjälpprojekt för att göra världen till en bättre värld att leva i. Lions förbättrar livskvaliteten för människor lokalt, nationellt och internationellt.

  Hjälpen sker från människa till människa och styrs av lokala behov, då nätverket av medlemmar i Lions finns i 200 länder.

  Lions Clubs International
  Geijersvägen 24
  112 44 Stockholm