Gå direkt till innehåll
Fryshuset Basket håller värdegrundsutbildning för sina ledare tillsammans med Lions och Lions Quest.

Pressmeddelande -

Fryshuset Basket håller värdegrundsutbildning för sina ledare tillsammans med Lions och Lions Quest.

20 basketledare i ålder 16-26 år från Fryshuset Basket kommer den 4 januari 2016 att gå en utbildning i Lions Quests ”Tillsammans”. Detta för att utbilda sig i värdegrundsfrågor, för att kunna arbeta med barnen i basketlagen om dessa frågor.

-Vi gör detta för att stärka våra basketledare i sitt ledarskap, säger Kristina Öman, verksamhetsutvecklare på Fryshuset Basket.

Lions Quest-utbildningen ”Tillsammans” handlar om samspel i grupp, hur man är med varandra även om man är olika och hur man är när man är en schyst kompis.

­

-Fryshuset Basket har en stark övertygelse om att uppmuntran, förtroende, ansvar och kunskap bygger självkänsla och lyfter fram människors inneboende kraft. Därför väljer vi att ha extra fokus på värdegrundsfrågor och genomför denna värdegrundsutbildning i januari i samarbete med Lions, fortsätter Kristina Öman.

-Vi ser fram emot att ledarna får fokusera på värdegrundsfrågor och att de får nya verktyg och ny kompetens.

Lions Quests Tillsammans-kurser syftar till att vidareutbilda lärare, annan skolpersonal, idrottsledare och ungdomsledare inom området barns/ungdomars värdegrund och relationer samt att säga nej till våld, alkohol och droger. Efter genomförd utbildning använder kursdeltagarna dessa kunskaper i sin dagliga undervisning/ledarskap.

Lions Quest – Tillsammans är Lions långsiktiga satsning på barn och ungdomar i Sverige. Tillsammans-kurserna erbjuder utbildning för lärare, föräldrar, skolpersonal samt barn- och ungdomsledare.

Programmet har funnits i Sverige sedan 1987 och drygt 30 000 lärare har deltagit i utbildningarna.

Mer information på www.lions-quest.se.

Lions är en global frivilligorganisation med 1,4 miljoner medlemmar i 45 000 klubbar runtom i världen och 12 000 medlemmar i 462 klubbar i Sverige. Mer information på www.lions.se.

Kontakt:
Anders Medin
Lions Quest kontor
08-744 59 00

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Lions:
Lions Clubs International, Sverige är med sina 12 000 medlemmar en del av Internationella Lions med 1,4 miljoner medlemmar. Lions finns i 210 länder och geografiska områden över hela världen. Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor oavsett ras och religion och på andra sätt göra en samhällsinsats. Lokalt, nationellt och internationellt. Lions är politiskt och religiöst obundet.

Sveriges Lions motto är: För samhällsansvar och livskvalitet.

För mer information: www.lions.se

PG: 90 1948-0
Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond

Presskontakt

Alf-Göran Andersson

Alf-Göran Andersson

Presskontakt Lions Sveriges ordförande Lions Sverige 08-744 59 00

För samhällsansvar och livskvalité

Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika samhälls- och hjälpprojekt för att göra världen till en bättre värld att leva i. Lions förbättrar livskvaliteten för människor lokalt, nationellt och internationellt.

Hjälpen sker från människa till människa och styrs av lokala behov, då nätverket av medlemmar i Lions finns i 200 länder.

Lions Clubs International
Geijersvägen 24
112 44 Stockholm