Gå direkt till innehåll
Lions forskningsfond firar 10-årsjubileum

Pressmeddelande -

Lions forskningsfond firar 10-årsjubileum

Den 17 september 2011 togs ett mycket viktigt beslut av Lions i Skåne. Då bildades nämligen Lions Forskningsfond Skåne, som under dessa 10 år blivit en etablerad forskningsfinansiär i Skåne.

Lions Forskningsfond Skåne är en fond för medicinsk, klinisk patientnära forskning med prioritet på studier rörande Barn/Ungdom och Äldre samt Palliativ vård inom vårdinrättningar i Skåne.

Alla inkomna bidrag går direkt till forskning. Lions Forskningsfond Skåne
har, eftersom allt arbete sker helt ideellt, väldigt låga omkostnader, under 3%. Detta innebär att minst
97: - av varje skänkt 100-lapp når fram till ändamålet.

Sedan starten har det beviljats 70 forskningsanslag på totalt SEK 7 500 000.

Forskningsrådet, bestående av 4 välmeriterade professorer, granskar och bedömer alla inkomna projektansökningar. Spännvidden bland projekten är stor. Diabetes hos barn, psykisk ohälsa hos ungdomar, läkemedelsanvändning hos äldre samt palliativ vård av både barn, unga och äldre är bara några av de områden som delfinansierats med anslag från LFFS.

Flera av de utdelade anslagen har varit viktiga uppstartsbidrag för nya forskare.

Framgångsrik forskning ger framgångsrik vård.
Tack vare Lions arbete kan fler forskare ta del av insamlade medel.

Följ oss på vår hemsida, www.lffs.se, och facebook, www.facebook.com/lffs.se.

Lions forskningsfond Skåne tackar alla bidragsgivare för stödet under de 10 åren.

Ämnen


Om Lions:

Lions Sverige med ca 10 000 medlemmar är en del Lions Clubs International.
Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd. Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet.
Lions hjälper till efter katastrofer, akut och vid återuppbyggnad.
Lions arbetar mot våld, droger och mobbning genom värdegrundsprogrammet Lions Quest -Tillsammans
Lions ger människor med funktionshinder olika typer av stöd. Lions stöder också ungdomar på olika sätt genom ungdomsutbyte och stipendier.
Lions Sverige prioriterar hållbar utveckling bl a genom att stödja cirkulär ekonomi, vattenprojekt och dela ut Lions miljöpris.
Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor oavsett ras och religion och på andra sätt göra en samhällsinsats.
Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Lions Sveriges motto är: För samhällsansvar och livskvalitet.

För mer information: www.lions.se

PG: 90 1948-0
Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond

Kontakter

Lars Kuntze

Lars Kuntze

Presskontakt Marknadsföringsansvarig Sverige +46 705694055

För samhällsansvar och livskvalité

Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika samhälls- och hjälpprojekt för att göra världen till en bättre värld att leva i. Lions förbättrar livskvaliteten för människor lokalt, nationellt och internationellt.

Hjälpen sker från människa till människa och styrs av lokala behov, då nätverket av medlemmar i Lions finns i 200 länder.

Lions Clubs International
Geijersvägen 24
112 44 Stockholm